Συνεπής στο ετήσιο ραντεβού του, ο Γιάννης Στουρνάρας θα ενισχύσει και φέτος τον κρατικό προϋπολογισμό, με το μέρισμα των 400 εκατ. Ευρώ της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η ΤτΕ ξεχώρισε από τις υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης γιατί έκλεισε την δύσκολη χρονιά του 2022 με σημαντικά κέρδη, όταν άλλες (μεταξύ των οποίων μεγάλες όπως της Γερμανίας και του Βελγίου) κατέγραφαν σημαντικές ζημίες.

Χθες, εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τη σημερινή συνεδρίαση οι ελεγμένες από τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Τα συνολικά καθαρά έσοδα της Τράπεζας για τη χρήση 2022 διαμορφώθηκαν σε 938,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1 δισ. 11 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, μείωση κατά 7,2%, ενώ τα συνολικά έξοδα προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 349,3 εκατ. ευρώ, έναντι 361,4 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, μείωση κατά 3,3%.

  • Τα κέρδη προ προβλέψεων στη χρήση 2022 ανήλθαν σε 589,4 εκατ. ευρώ, έναντι 649,6 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 60,2 εκατ. ευρώ.
  • Τα καθαρά κέρδη χρήσεως, κατόπιν της ενίσχυσης των προβλέψεων κατά 132,6 εκατ. ευρώ, ανήλθαν σε 456,8 εκατ. ευρώ.

 

Το Γενικό Συμβούλιο, με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους 0,6720 ευρώ ανά μετοχή (αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση), ήτοι σύνολο 13,3 εκατ. ευρώ, την προσαύξηση του έκτακτου αποθεματικού κατά το ποσό των 42,7 εκατ. ευρώ και τη μεταφορά 400,7 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here