Η πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Προεδρίας του Συμβουλίου για το διαστημικό πρόγραμμα της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027 σηματοδοτεί αναμφισβήτητα το πέρασμα σε μια νέα εποχή.

Οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό για τη θέσπιση του επόμενου διαστημικού προγράμματος της Ε.Ε. για τα έτη 2021 έως 2027. Για το πρόγραμμα έχει προβλεφθεί χρηματοδοτικό κονδύλι ύψους €14,8 δισ. (σε τρέχουσες τιμές).

Στόχος είναι η Ε.Ε. να έχει στη διάθεσή της έναν επαρκή προϋπολογισμό για τον τομέα του διαστήματος, ώστε να συνεχίσει και να βελτιώσει τα υφιστάμενα διαστημικά εμβληματικά προγράμματα. Πρόκειται για προγράμματα, όπως το EGNOS, το Galileo και το Copernicus.

Επίσης, μέσω της συμφωνίας, εξασφαλίζονται τα απαραίτητα κονδύλια, ώστε η Ένωση να παρακολουθεί τους διαστημικούς κινδύνους στο πλαίσιο του προγράμματος διαστημικής επιτήρησης (SSA) και να εξασφαλίζει στις εθνικές αρχές την πρόσβαση σε ασφαλείς δορυφορικές επικοινωνίες (GOVSATCOM).

Ο συνολικός προϋπολογισμός των €14,8 δισ. κατανέμεται ως εξής: για το Galileo και το EGNOS θα διατεθούν €9 δισ., για το Copernicus €5,42 δισ., ενώ για τα SSA και GOVSATCOM €442 εκατ.

Διαστημικά δεδομένα

Ο προτεινόμενος κανονισμός αναμένεται να εξασφαλίσει στην Ένωση υψηλής ποιότητας, επικαιροποιημένα και ασφαλή διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες. Επίσης, αναμένεται να εξασφαλίσει μεγαλύτερα κοινωνικοοικονομικά οφέλη από τη χρήση αυτών των δεδομένων και υπηρεσιών, όπως αυξημένη οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ε.Ε.

Με τον νέο κανονισμό ενισχύεται περαιτέρω η ασφάλεια και η αυτονομία της Ε.Ε., ενώ διασφαλίζεται για την Ένωση ένας ισχυρότερος ρόλος ως ηγετικού παράγοντα στον διαστημικό τομέα. Η Ε.Ε. θα επιτύχει αυτόν τον στόχο απλουστεύοντας και βελτιώνοντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. στον τομέα της διαστημικής πολιτικής.

Επίσης, θεσπίζοντας τους κανόνες για τη διακυβέρνηση του διαστημικού προγράμματος της Ε.Ε. και εναρμονίζοντας το πλαίσιο ασφάλειας του διαστημικού προγράμματος.

Ο κανονισμός

Οι στόχοι της διαστημικής στρατηγικής της Ε.Ε. είναι:

– Να αποφέρει απτά οφέλη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης,

– Να καλλιεργήσει έναν ανταγωνιστικό και καινοτόμο ευρωπαϊκό διαστημικό τομέα,

– Να βελτιώσει τη στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε.,

– Να ενισχύσει την ηγετική θέση της Ε.Ε. στην παγκόσμια σκηνή.

Μετά από την πολιτική του έγκριση τόσο από το Συμβούλιο, όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το συμφωνηθέν κείμενο θα αποτελέσει τη βάση για τη μελλοντική έγκριση του προτεινόμενου κανονισμού σε δεύτερη ανάγνωση. Ο κανονισμός δεν μπορεί να εκδοθεί πριν από την έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027.

 

Sepe

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here