Στην επόμενη φάση για την Κωτσόβολος έχει περάσει ο όμιλος Quest, σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου κατά ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο όμιλος Quest έχει περάσει στο επόμενο βήμα μετά τη μη δεσμευτική προσφορά για τη γνωστή αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.

Το βήμα αυτό αφορά την σταδιακή ενημέρωση για τα οικονομικά στοιχεία της Κωτσόβολος.

Υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμα για το τελικό στάδιο που είναι το due diligence το οποίο προϋποθέτει και μια καταρχήν συμφωνία εκατέρωθεν.

  • Ο όμιλος Quest έχει δραστηριότητα στον τομέα της τεχνολογίας και των υπηρεσιών και η μέχρι τώρα στρατηγική της ανάπτυξής του βασίζεται και στις εξαγορές που ήταν κατά κύριο λόγο προσιτές αλλά με προστιθέμενη αξία για αυτό και όταν κατόπιν πωλήθηκαν έδωσαν σημαντική ώθηση στην οικονομική ευχέρεια του ομίλου.
Εfi Koutsoureli 
Co founder and main Shareholder of Quest Holdings / Info Quest SA Corporate Affairs and Sustainability Consultant at Quest Holdings SA Vice Chairwoman of Quest Holdings

Προοπτικές για το σύνολο του 2023

Η διοίκηση της Quest επισημαίνει πως στην Εμπορική Δραστηριότητα (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm, Clima Quest, Γ.Ε. Δημητρίου, FoQus, Έπαφος) εκτιμάται αύξηση των εσόδων σε σχέση με το 2022. Ειδικότερα, αναμένεται αύξηση των πωλήσεων μέσω της αύξησης μεριδίων αγοράς και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, όπως ο τομέας του κλιματισμού.

Επιπλέον οι εταιρείες επεκτείνονται στο εξωτερικό, αλλά προς το παρόν η κερδοφορία πιέζεται, κυρίως λόγω των αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων (αύξηση του Euribor) και αποσβέσεων.