Ο όμιλος Quest ανακοίνωσε την εξαγορά του 100% της εταιρείας πληροφορικής ΕΠΑΦΟΣ.

Η ΕΠΑΦΟΣ δραστηριοποιείται κυρίως στα πληροφοριακά συστήματα στον κλάδο της εκπαίδευσης, έναντι του ποσού των 2,47 εκατ. ευρώ, με την συνολική επένδυση ωστόσο να ενδέχεται να ανέλθει μέχρι και τα 4,94 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη διετία, λόγω πρόβλεψης για την απόδοση επιπλέον ποσού προς τον παλαιό μέτοχο συνδεόμενη με τα μελλοντικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Η επένδυση εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει στον όμιλο Quest πάνω από 5 εκατ. ευρώ επιπλέον έσοδα σε ετήσια βάση, με περιθώριο EBITDA  περίπου  10%.

Η ΕΠΑΦΟΣ, με έδρα την Καλλιθέα, θεωρείται μια υγιής εταιρεία, με τουλάχιστον 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της πληροφορικής αλλά και με αρκετά διευρυμένο χαρτοφυλάκιο. Κάτι που θα δώσει στην Quest νέες δυνατότητες αλλά και επιλογές, αυξάνοντας παράλληλα το αποτύπωμά της στον κλάδο της πληροφορικής, μπαίνοντας δυναμικά και στον κλάδο της εκπαίδευσης.

Στην χρήση του 2022, η ΕΠΑΦΟΣ εμφάνισε τζίρο στα 5,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 25,09% σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο έτος, όταν ο κύκλος εργασιών είχε διαμορφωθεί στα 4,423 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη της χρήσης προ φόρων στη χρήση του 2022 σημείωσαν σημαντική αύξηση και ανήλθαν σε 803.316,25 ευρώ έναντι 458.177,55 ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση της τάξεως του 75,33%, ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων ανήλθαν στα 822.021 ευρώ, σημειώνοντας μια αύξηση 73,90% σε σχέση με τη χρήση του 2021.

Στις αρχές Απριλίου, η διοίκηση QUEST έκανε λόγο για πωλήσεις-ρεκόρ το 2022, οι οποίες ξεπέρασαν για πρώτη φορά το 1 δις. ευρώ ενώ μίλησε και για πλάνο επενδύσεων που θα ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ το 2023, εστιάζοντας σε νέες εξαγορές οι οποίες «θα βοηθήσουν την Quest να μεγαλώσει».

Σύμφωνα με την διοίκηση, για το 2023 εκτιμάται ήπια ανάπτυξη στα έσοδα και την κερδοφορία με ρυθμό περίπου αντίστοιχο του 2022 ενώ η ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με συνολικά διαθέσιμα και γραμμές χρηματοδότησης άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Η Unisystems, ο τεχνολογικός βραχίονας του Ομίλου, βλέπει έσοδα που θα ξεπεράσουν τα 190 εκατ. ευρώ το 2023 από 176 εκατ. ευρώ το 2022.

Από τα 176 εκατ. ευρώ, τα 92 εκατ. ευρώ ήταν έσοδα από δραστηριότητες στην Ελλάδα ενώ τα 84 εκατ. ευρώ από το εξωτερικό.

Στρατηγικό πλάνο της εταιρείας είναι μέχρι το 2026 να αποτελέσει τον κορυφαίο πάροχο cloud και ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα αλλά και ανοίξει ακόμα περισσότερο τις δραστηριότητές της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η ΕΠΑΦΟΣ ιδρύθηκε το 1989 και μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής. Έχει δημιουργήσει ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για τη διαχείριση και λειτουργία εκπαιδευτικών οργανισμών κάθε τύπου.

Η ΕΠΑΦΟΣ, μέσω σύγχρονων τεχνολογιών προσφέρει σύγχρονες εφαρμογές στο cloud προσπελάσιμες από όλα τα μέλη του οικοσυστήματος του εκπαιδευτικού οργανισμού (εκπαιδευόμενοι, γονείς, εκπαιδευτικοί, γραμματεία, διοίκηση, συνεργάτες, απόφοιτοι) απλοποιούν όλες τις λειτουργίες και εκσυγχρονίζουν τον εκπαιδευτικό οργανισμό έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κοινού του και να επιτυγχάνει όλους τους στόχους του.

Επίσης  αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού κάθε είδους. Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε εφαρμογές βάσεων δεδομένων, εξειδίκευση σε συστήματα WEB και μεγάλη τεχνογνωσία στα σύγχρονα εργαλεία RDBMS. Σημαντικό τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται σε περιβάλλοντα, λογισμικό και εργαλεία open source.

Το τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού ειδικεύεται στην ανάλυση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής με τη χρήση εξελιγμένων Μεθοδολογιών και Τεχνολογιών, έχοντας πάντα ως στόχο να προσφέρει προγράμματα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που καλύπτουν εξειδικευμένες επιχειρησιακές ανάγκες.

Η εταιρεία επίσης μπορεί να προσφέρει σε κάθε είδους και μεγέθους Οργανισμό, καινοτόμες λύσεις μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

  • Παροχή και Πώληση κάθε είδους εξοπλισμού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
  • Ολοκλήρωση Λογισμικού Συστημάτων και Εφαρμογών.
  • Δικτύωση και Επικοινωνίες.
  • Ολοκλήρωση Φωνής, Εικόνας και Δεδομένων.
  • Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.
  • Υλοποίηση Μετεγκατάστασης Συστημάτων