ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 Χαράλαμπος Κατσιπουλάκης, Πρόεδρος του ΔΣ του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ομίλου Τσάκου & Συνεργατών

Ο Όμιλος Εταιρειών Τσάκου, που ιδρύθηκε από τον καπετάνιο Παναγιώτη Τσάκο το 1970, με καταξιωμένη παγκόσμια παρουσία στον χώρο της ποντοπόρου ναυτιλίας, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής, ενίσχυσης της εργασιακής ασφάλειας και επιβράβευσης της πολυετούς, επιτυχούς υπηρεσίας των στελεχών του τόσο στα πλοία με τους χιλιάδες ναυτικούς όσο και στα γραφεία, είναι ο πρώτος που έχει αξιοποιήσει  τον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης στον χώρο της ελληνικής ναυτιλίας.

Όπως αναφέρει στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο κ. Χαράλαμπος Κατσιπουλάκης, πρόεδρος του ΔΣ του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ομίλου Τσάκου & Συνεργατών: «Σε όλη αυτή την καταξιωμένη παγκόσμια επαγγελματική πορεία, η κινητήριος δύναμη και το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο του ομίλου μας ήταν, είναι και θα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Οι εργαζόμενοί μας σε θάλασσα και στεριά, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και με ιδιαίτερη αναφορά στους ναυτικούς μας, οι οποίοι είναι η πραγματική ψυχή των πλοίων μας».

Επισημαίνει ακόμη: «Η επιτυχία του ομίλου μας, αλλά και γενικότερα της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, στηρίχθηκε στην επιχειρηματική εγρήγορση των Ελλήνων πλοιοκτητών, ενδυναμωμένη με τη διαχρονική ναυτοσύνη των Ελλήνων ναυτικών μας. Η διαχρονική υποστήριξη του ομίλου στον Έλληνα ναυτικό, ως πρωτογενή παράγοντα συμβολής στην παγκόσμια καταξίωση της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, επεκτείνεται με ανάλογη εμπιστοσύνη στον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης, που χρησιμοποιείται ως επιπλέον μέσο προστασίας και ενίσχυσης της εργασιακής ασφάλειας των εργαζομένων σε θάλασσα και στεριά».

Πώς οδηγηθήκατε στον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης;

Το να αξιοποιείς το παρόν είναι επιτυχία, αλλά το να φροντίζεις για το μέλλον είναι σοφία. Εμείς, ως παραδοσιακή ναυτική οικογένεια, οφείλουμε να προστατέψουμε και να επιβραβεύσουμε τους εργαζομένους μας, που έχουν συμβάλει στην προκοπή και διεθνή καταξίωση του Ομίλου Τσάκου, για την αφοσίωσή τους και την πολυετή σημαντική υπηρεσία τους.

Οι άνθρωποί μας, η δύναμή μας, ως μέλη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, είναι και αυτοί εκτεθειμένοι στους κινδύνους που απορρέουν από τα επιβαρυμένα δημοσιονομικά και δημογραφικά στοιχεία και απειλούν το εισόδημα και την ποιότητα του συντάξιμου βίου τους.

Η αξιοποίηση του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης (επιπλέον των υπολοίπων εν ενεργεία υγειονομικών ασφαλιστικών καλύψεων που παρέχονται στα μέλη μας) προκρίθηκε λόγω της θεσμικής εποπτείας και της επενδυτικής διαφάνειας που τη διέπει, της κρατικής και ευρωπαϊκής προτροπής, αλλά και της διασφάλισης της αυτοδύναμης σύμπραξης εργαζομένων και εργοδοτών.

Σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ προς τις κυβερνήσεις για τη βέλτιστη διαχείριση, τη βιωσιμότητα και την επάρκεια των κρατικών συνταξιοδοτικών σχημάτων, ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης πρέπει να στηριχθεί από τις εκάστοτε κρατικές ηγεσίες και, με τη σύμπραξη της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, να αναπτυχθεί ως μέσο κοινωνικής προστασίας των μελλοντικών συνταξιούχων.

Προς επίρρωση των ανωτέρω, τονίζεται ότι όλο το πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης εδράζεται στον μη κερδοσκοπικό τους χαρακτήρα και στον πλήρη διαχωρισμό των περιουσιακών τους στοιχείων από τις χρηματοδοτούσες οντότητες.

Τι θα επισημαίνατε σε σχέση με τη λειτουργία τους;

 Είναι αδήριτη ανάγκη, εθνικής στρατηγικής, η ενίσχυση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος με την προστασία και ανάπτυξη των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Το σταθερό φορολογικό και κανονιστικό πλαίσιο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη των κοινωνικών εταίρων στον θεσμό ως εναλλακτική επιλογή έναντι της λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που στοχεύουν στο κέρδος των μετόχων τους, προκειμένου να ιδρύσουν και να διαχειριστούν αυτόνομα μεν, αλλά υπό κρατική εποπτεία δε, το δικό τους δομημένο πρόγραμμα μακροχρόνιας αποταμίευσης, προς όφελος των εργαζομένων.

Περιμένουμε περισσότερες προσπάθειες προβολής του θεσμού από το Υπουργείο Εργασίας, κατανόηση των επιμέρους ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ΤΕΑ, καθώς και κίνητρα που θα ενθαρρύνουν τους κοινωνικούς εταίρους για την ίδρυση ΤΕΑ σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους της οικονομίας μας.

 Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επιτυχία της ναυτιλίας και πώς συνδέεται με την αξιοποίηση του θεσμού; 

Η ναυτιλία μας έχει τόση ορμή και τέτοια επιτάχυνση που, συνδεδεμένη με την εθνική οικονομία, θα μπορούσε να αποτελέσει έναν τεράστιο μοχλό δύναμης, ανάπτυξης και προόδου. Η επιτυχία της ναυτιλίας ανακύπτει από την αρμονία μεταξύ τριών παραγόντων: της Πολιτείας, των πλοιοκτητών και των ναυτικών.

Δυστυχώς, η αξιοσημείωτη αύξηση του αριθμού των ελληνόκτητων πλοίων δεν συνοδεύτηκε από την ανάλογη και αναγκαία αύξηση του αριθμού των Ελλήνων ναυτικών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλο και πιο λίγοι νέοι μας, σήμερα, επιλέγουν να ακολουθήσουν το προσοδοφόρο ναυτικό επάγγελμα και να υπηρετήσουν την υπερήφανη ελληνική ναυτιλία.

Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι καθήκον μας να αποτρέψουμε τον αφελληνισμό της ναυτιλίας μας, αναζητώντας νέες μεθόδους και δρόμους για να προσελκύσουμε την νεολαία σε αυτό το επάγγελμα. Η αξιοποίηση του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης εκ μέρους του ομίλου μας, εκτός της ενίσχυσης της κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων μας, συμβάλλει και ως υποστηρικτικό κίνητρο προσέλκυσης των νέων στον ευμενή χώρο της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. 

Ποια είναι τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά σας από τη λειτουργία του ΤΕΑ; 

Στα δύο χρόνια λειτουργίας του Ταμείου μας, έχουν ενταχθεί, εκτός των Ελλήνων, και αλλοδαποί εργαζόμενοι που υπηρετούν στα πλοία μας, προσδίδοντας αφενός μεν τη διεθνή διάσταση του θεσμού και αφετέρου ενισχύοντας την οικονομία της χώρας μας με την επένδυση μέρους των μισθολογικών τους απολαβών μέσω του Ταμείου μας.

Η αξία του χαρτοφυλακίου του Ταμείου Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ομίλου Τσάκου, από την έναρξη της επενδυτικής δράσης (14/01/2019) και με ενημερωμένα δεδομένα έως 31/05/2021, ανέρχεται στα 4,4 εκατ. ευρώ, με αποδόσεις από την έναρξη του τρέχοντος έτους 8% και συσσωρευτικές αποδόσεις από την έναρξη λειτουργίας της τάξεως του 19%, προς όφελος των 1.100 εγγεγραμμένων μελών του στη θάλασσα και στη στεριά, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σημειώνουμε ότι όλα τα λειτουργικά έξοδα διαχείρισης του Ταμείου καλύπτονται από τον Όμιλο Τσάκου, χωρίς να επιβαρύνονται καθόλου οι εισφορές των ασφαλισμένων μελών.

Συμπερασματικά, η ευρεία αποδοχή και η υπαγωγή των εργαζομένων μας στο ΤΕΑ ΤΣΑΚΟΣ, στα πλοία και τα γραφεία, μας εμπνέουν αισιοδοξία και εμπιστοσύνη, για να συνεχίσουμε με ενθουσιασμό τις προσπάθειές μας, προσβλέποντας ότι η πρωτοβουλία μας θα αποτελέσει ένα μικρό «λιθάρι» για τη δημιουργία κι άλλων ΝΑΥΤΟ-ΤΕΑ, ενισχύοντας κοινωνικά περαιτέρω το μεγαλοπρεπές και παγκόσμιο οικοδόμημα του ελληνικού ναυτόκοσμου. Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας!

…………………………

Περιοδικό ΧΡΗΜΑ, τευχ. Μαι-Ιουν

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here