Το α’ εξάμηνο 2020 σηματοδοτήθηκε από την επέλαση της πανδημίας του COVID-19, η οποία επηρέασε την άσκηση της επιχειρηματικότητας στο σύνολο των εταιριών του ομίλου Intracom Holdings.

Όπως σημειώνει η Intracom στη σχετική της ανακοίνωση, “όπως είχαμε ενημερώσει, πεποίθηση της εταιρίας ήταν ότι οι επιπτώσεις στα βασικά μεγέθη του Ομίλου θα είναι περιορισμένες και ανακτήσιμες στο αμέσως επόμενο έτος.

Δείτε επίσης: Kάτι θέλει να πει ο Σωκράτης Κόκκαλης στους μετόχους της ΙΝΤΡΑΛΟΤ

Η υποχώρηση των ενοποιημένων πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 5,5% και 7,5% αντίστοιχα στο Η1 2020 έναντι του Η1 2019, εντάσσεται στο παραπάνω πλαίσιο, είναι πλήρως ελεγχόμενη και εντός των αναμενόμενων.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανέρχονται σε € 216,6 εκατ., έναντι € 229,2 εκατ., αναμορφωμένων πωλήσεων, το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα € 12,6 εκατ. έναντι € 13,7 εκατ. το Η1 2019.

Το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε €-2,3 εκατ. έναντι € -1,4 εκατ. το Η1 2019. Στις 26/6/2020 η εταιρία ανακοίνωσε την πώληση της θυγατρικής της K-WIND. H συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα για τον Όμιλο κέρδος € 8,4 εκατ. το οποίο καταγράφηκε στις διακοπείσες δραστηριότητες. Το αποτέλεσμα μετά φόρων από το σύνολο των δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε σε € 5,2 εκατ. έναντι € -4,1 εκατ. το Η1 2019.

Τα καθαρά κέρδη τα αποδιδόμενα στους μετόχους ανήλθαν σε € 6,7 εκατ. έναντι €-3,8 εκατ. το Η1 2019.”

Intrakat: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Intracom Holdings, τα περιοριστικά μέτρα του δεύτερου τριμήνου λόγω του COVID επέδρασαν στην κατασκευαστική δραστηριότητα του Ομίλου. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 87,0 εκατ. από € 126,2 εκατ. το Η1 2019, μειωμένες κατά 31%, ως αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο των παραπάνω. Αντίστοιχα η λειτουργική κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε σε € 2,7 εκατ. έναντι € 8,3 εκατ. το Η1 2019. Στο Η1 του 2020 ο Ομιλος υπέγραψε νέες συμβάσεις ύψους € 102 εκατ. και την 30/6/2020 διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων ύψους € 320 εκατ. Πλέον του ανεκτέλεστου, ο όμιλος Intrakat, έχει μειοδοτήσει σε νέα έργα ύψους € 205 εκατ..

Intrasoft International: Ο Ομιλος Intrasoft International στο Η1 2020 υπεραπέδωσε σε όλα τα βασικά μεγέθη. Κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 8,4% (Η1 2020: € 93,3 εκατ., Η1 2019: € 86,1 εκατ.), αύξηση στο EBITDA κατά 51,8% (Η1 2020: € 9,5 εκατ., Η1 2019: € 6,2 εκατ.) και υπερτριπλάσια κέρδη προ φόρων σε € 3,3 εκατ. έναντι € 0,7 εκατ. το Η1 του 2019. Σε συνέχεια των παραπάνω, ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην υπογραφή νέων συμβάσεων που έφτασε το Η12020 στα € 409 εκατ., διαμορφώνοντας ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων στις 30/6/2020 ύψους € 730 εκατ.

Intracom Defense: Tο Η1 2019 για την IDE δεν ήταν ενδεικτικό, καθώς περιείχε στρέβλωση από ανισοβαρές πρόγραμμα τιμολογήσεων που την είχε οδηγήσει σε ζημιές. Το Η1 2020 η εταιρία καταγράφει πωλήσεις € 32,7 εκατ. και κέρδη προ φόρων € 1,5 εκατ. Η εταιρία μέσα στο Η1 2020 υπέγραψε νέες συμβάσεις € 58 εκατ. με αποτέλεσμα το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να διαμορφωθεί στα € 137 εκατ.

Intradevelopment: Η Intradevelopment, η εταιρία του Ομίλου που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων, ολοκλήρωσε μέσα στο 2019 την πώληση των έργων που ανέπτυσσε τα τελευταία χρόνια, και βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης των επομένων. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο δεν είχε έσοδο και κατέγραψε ως ζημία το λειτουργικό της κόστος.

K-WIND: Η Κ-WIND, η θυγατρική εταιρία του Ομίλου στο χώρο της ενέργειας πωλήθηκε τον Ιούνιο του 2020, με αποτέλεσμα τα μεγέθη της καθώς και το αποτέλεσμα της συναλλαγής να καταταγούν στις διακοπείσες δραστηριότητες του Ομίλου. Επισημαίνεται, ότι ο Ομιλος θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας μέσω επενδυτικών σχημάτων και επιλογών που εξετάζονται. Η μητρική εταιρία κατέγραψε κέρδος από τη συναλλαγή πώλησης της K-WIND ύψους € 3,1 εκατ. Τα κέρδη μετά φόρων για τη μητρική εταιρία από το σύνολο των δραστηριοτήτων της ανήλθαν σε €1,0 εκατ.

Δείτε επίσηςΜαρινάκης-Κόκκαλης: The Game of Thrones

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here