Ενίσχυση των εργασιών της, παρά το δίμηνο lockdown των καταστημάτων και άνοδο των κερδών, κατέγραψε η Πλαίσιο Computers στο α΄εξάμηνο του 2020.

Ενοποιημένα στοιχεία (Χιλ. € )   1.1.‐30.06.2020 1.1.‐30.06.2019 +/‐
Πωλήσεις   148.566 137.523 8,0%
Μικτό Κέρδος 28.440 29.250 (2,8%)
EBITDA** 5.343 5.261 1,5%
Περιθώριο EBITDA (%)** 3,60% 3,83% (0,23)
Κέρδη Προ Φόρων 501 481 4,3%
Καθαρά Κέρδη 330 178 85,5%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,0150 0,0081  
         
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα* 43.074 39.190 9,9%
Σύνολο Δανείων* 13.920 8.940 55,7%
Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός** (29.154) (30.250) (3,6%)
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές, Συμβατικές Υποχρεώσεις και Λοιπές        
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις* 42.312 46.861 (9,7%)

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του εξαμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Πλαίσιο, κ. Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής:

Δείτε επίσης: ΠΛΑΙΣΙΟ: Τι νέο ετοίμασε υποδεχόμενη την ηλεκτροκίνηση;

“Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που σε μια περίοδο που η υγειονομική κρίση προκάλεσε ισχυρή υποχώρηση στα μακροοικονομικά δεδομένα και αβεβαιότητα, ο Όμιλος επέτυχε καθαρή μεγέθυνση των εργασιών του. Το αποτέλεσμα αυτό επήλθε παρά το υποχρεωτικό κλείσιμο των Καταστημάτων μας (που το 2019 συνεισέφεραν σχεδόν το 70% των πωλήσεων του Ομίλου) για σχεδόν 2 μήνες. Η εξαιρετική αυτή πορεία των εργασιών αποδίδεται στην στρατηγική ανάπτυξης που ακολουθούμε στο Πλαίσιο και ιστορικά έχει αποδειχτεί πιο αποτελεσματική, εμφατικά δε επιβεβαιώθηκε αυτή την περίοδο. Σε αντίθεση με την πλειονότητα των εταιριών λιανικής που παραδοσιακά θεωρούσε ότι η ανάπτυξη θα προέλθει από τον κατά το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό των καταστημάτων, το Πλαίσιο έχει επιλέξει να διατηρεί ένα λογικό αριθμό μεγάλων σε έκταση καταστημάτων, με στοχευμένη αύξησή τους, ενώ παράλληλα βασίζεται στις ισχυρές υποδομές που έχει αναπτύξει και προσδιορίζονται από το τρίπτυχο “logistics ‐ διανομή – in‐house call center“. Η στρατηγική αυτή μας δικαίωσε και πετύχαμε να περιορίσουμε την μείωση των πωλήσεων σε μόλις 20%, καθώς καταφέραμε να έχουμε αξιοπιστία στην παράδοση των προϊόντων και, τελικά, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών, υφιστάμενων και νέων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here