Η ΝEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοίνωσε τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της Nexans Participations προς τους μετόχους της Nexans Ελλάς Α.Β.Ε για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών τους με τιμή αγοράς 1,60 ευρώ ανά μετοχή τοις μετρητοίς, στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της εταιρείας.

Όπως αναφέρει το ενημερωτικό, η δημόσια πρόταση αφορά σε 2.627.691 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 11,43% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Σημειώνεται ότι, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε 20.369.184 Μετοχές που αντιστοιχούν σε 88,57% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here