Την οριστική αποχώρηση από το Χρηματιστηριακό ταμπλό, δρομολογεί η Nexans Participations για την εισηγμένη Nexans Ελλάς, μετά και το τέλος της δημόσιας πρότασης. Αναλυτικά το 97,94% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Nexans Ελλάς κατέχει πλέον η Nexans Participations, μετά και την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης που ξεκίνησε στις 27 Δεκεμβρίου 2018 και έληξε στις 24 Ιανουαρίου 2019. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής, 47 μέτοχοι αποδέχθηκαν νόμιμα και έγκυρα τη δημόσια πρόταση προφέροντας 1.826.382 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 7,94% του συνολικού καταβεβλημένου μ/κ και των δικαιωμάτων ψήφου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δικαιώματος εξαγοράς, η Nexans Participations θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Nexans Ελλάς από το Χ.Α. και θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here