Αλλαγές στη δομή της ανακοίνωση η ΔΕΗ με την τοποθέτηση δύο νέων προσώπων, αλλά με πολυετή εμπειρία στην επιχείρηση, σε διοικητικές θέσεις.

Ειδικότερα, νέος Γενικός Διευθυντής Θερμοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής τοποθετήθηκε ο κ. Φώτιος Καραγιάννης ενώ Γενικός Διευθυντής Λιγνιτικής Παραγωγής αναλαμβάνει ο Δημήτριος Μετικάνης.

Οι αλλαγές εντάσσονται στο πλαίσιο της προσπάθειας απογλινιτοποίησης της ΔΕΗ και απόσυρσης της πλειονότητας των λιγνιτικών της μονάδων έως το 2023.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

α) την ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Θερμοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής στον κύριο Φώτιο Καραγιάννη Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχο Doctorat de l’ ENSAE της Τουλούζης.

Εργάζεται στη ΔΕΗ επί 28 χρόνια σε διάφορες θέσεις ευθύνης όπως Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ, Διευθυντής Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων, Διευθυντής Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων, Διευθυντής Υλοποίησης Επιχειρηματικών Δράσεων, Διευθυντής Ανάπτυξης και Προώθησης Νέων Προϊόντων και Διευθυντής Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Παραγωγής,

και

β) την ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Λιγνιτικής Παραγωγής στον κύριο Δημήτριο Μετικάνη Χημικό Μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχο τίτλου ΜΒΑ από το ALBA.

Εργάζεται στη ΔΕΗ 34 χρόνια σε διάφορες θέσεις ευθύνης όπως στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής, στη Διεύθυνση Υλικού, Καυσίμων και Προμηθειών Παραγωγής καθώς και στη Διεύθυνση Υλικού, Καυσίμων, Προμηθειών και Μεταφορών. Το Μάιο του 2008 ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθυντή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Απόδοσης Παραγωγής και τον Ιανουάριο 2017 ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Παραγωγής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here