Νέα μεγάλη αύξηση καταγράφηκε το πρώτο εξάμηνο του 2021 αναφορικά με τον όγκο των ηλεκτρονικών συναλλαγών με το Δημόσιο.

Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους έγιναν περί τα 150 εκατ.online συναλλαγές.

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 30η Ιουνίου τα συστήματα του Δημοσίου είτε παρείχαν ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, είτε «μίλησαν μεταξύ τους» αθροιστικά περισσότερες από 150.000.000 φορές. Με τον τρόπο αυτό αποτράπηκε αντίστοιχος αριθμός φυσικών επισκέψεων από πολίτες προς υπηρεσίες του Δημοσίου.

Οι 150.000.000 ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021 ξεπερνούν ήδη και κατά πολύ τον συνολικό αριθμό ηλεκτρονικών συναλλαγών του 2020. Το περασμένο έτος καταγράφηκαν αθροιστικά περισσότερες από 90.000.000 συναλλαγές.

Σημειώνεται ότι οι ίδιοι αριθμοί για το 2019 και το 2018 ανήλθαν σε 34 και 8 εκατομμύρια αντίστοιχα. Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές αθροίζονται οι ψηφιακές υπηρεσίες, δηλαδή η ταυτοποίηση των πολιτών σε ένα πληροφοριακό σύστημα με τη χρήση των κωδικών του Taxisnet, χωρίς να συνυπολογίζονται όσες υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις εκδόθηκαν από το gov.gr μέσω κωδικών web banking. Επίσης, στις ψηφιακές υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι διαλειτουργικότητες, η ανταλλαγή, δηλαδή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών και μητρώων του Δημοσίου χωρίς άλλη ενέργεια από πλευράς του πολίτη πέρα από τη χορήγηση της συγκατάθεσής του.

Δημοφιλές το gov.gr

Τα σχετικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η πανδημία της COVID-19 λειτούργησε ως ψηφιακός επιταχυντής για το ελληνικό Δημόσιο, ενώ όπως όλα δείχνουν- και μετά το πέρας της η δημόσια Διοίκηση θα συνεχίσει να κινείται σε ψηφιακούς ρυθμούς. Οι πολίτες από την πλευρά τους επεφύλαξαν θερμή υποδοχή στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, των οποίων η διαθεσιμότητα εντατικοποιήθηκε από το ξέσπασμα της πανδημίας.

Σε ότι αφορά στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών, παρατηρήθηκε εξαιρετικά μεγάλη αύξηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr. Ο αριθμός των αυθεντικοποιήσεων προκειμένου οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες με τη χρήση των κωδικών Taxisnet έφτασε κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2021 τα 86 εκατομμύρια.

Αναλογικά, σε όλη τη διάρκεια του 2020  είχαν πραγματοποιηθεί 54 εκατομμύρια κλήσεις για αυθεντικοποίηση,  δηλαδή η αύξηση είναι της τάξης του 218%.

Ο αριθμός των κλήσεων διαλειτουργικότητας για αυτοματοποιημένη διαβίβαση στοιχείων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου ανήλθε σε περίπου 64 εκατομμύρια στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Για όλη την προηγούμενη χρονιά (2020) ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 37 εκατομμύρια, δηλαδή πρόκειται για αύξηση της τάξης του 245%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here