Ρήτρα αειφορίας περιλαμβάνει το νέο ομολογιακό δάνειο της ΔΕΗ έως και 300 εκ. ευρώ διάρκειας 3 έως 5 ετών.

Ειδικότερα, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοίνωσε την υπογραφή δανειακής σύμβασης για την έκδοση νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου (N.4548/2018), ποσού έως 300 εκ. ευρώ, με τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης, χωρίς εξασφαλίσεις, με Ανάδοχο, Αρχικό Διοργανωτή, Διαχειριστή Πληρωμών και Αρχικό Ομολογιούχο την Alpha Bank. Στο δάνειο συμμετέχει και η τράπεζα Eurobank, ως Διοργανωτής και Αρχικός Ομολογιούχος.

Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς και θα έχει διάρκεια 3 έτη, η οποία δύναται να παραταθεί κατά επιπλέον 2 έτη.

Η εν λόγω έκδοση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και ρήτρα μείωσης εκπομπών CO2 κατά 40% μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022 με έτος βάσης το 2019, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης της χρηματοδοτικής πολιτικής της ΔΕΗ με τη συνολική της στρατηγική για το περιβάλλον και για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Συμβάλλουμε στην πράσινη μετάβαση

Η Alpha Bank στο πλαίσιο της χρηματοδότησης πρωτοβουλιών που έχουν στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη,  υπέγραψε σύμβαση Κοινού Ομολογιακού Δανείου με ρήτρα αειφορίας, ποσού έως 300 εκ. με τη ΔΕΗ Α.Ε. συμβάλλοντας έμπρακτα στην πράσινη μετάβαση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ανακοίνωσε η τράπεζα.

Η δανειακή σύμβαση, διάρκειας 3 ετών, η οποία δύναται να παραταθεί κατά επιπλέον 2 έτη, έχει τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης, χωρίς εξασφαλίσεις. Η Alpha Bank έχει τον ρόλο του Αναδόχου, Αρχικού Διοργανωτή, Διαχειριστή Πληρωμών και Αρχικού Ομολογιούχου, ενώ στο Δάνειο συμμετέχει και η Τράπεζα Eurobank  ως Διοργανωτής και Αρχικός Ομολογιούχος.

Το Ομολογιακό Δάνειο περιλαμβάνει ρήτρα μείωσης εκπομπών CO2 κατά 40% μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022 με έτος βάσης το 2019, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης της συναλλαγής με τις πρόσφατες εκδόσεις Ομολόγων της ΔΕΗ Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking της Alpha Bank κ. Γιάννης Εμίρης δήλωσε σχετικά: «Η Alpha Bank με στόχο να πρωτοστατήσει στην πλήρη ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της, ανταποκρίνεται δυναμικά και αναλαμβάνει χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη η σύμβαση Κοινού Ομολογιακού Δανείου με ρήτρα αειφορίας με τη ΔΕΗ Α.Ε., καταδεικνύοντας την ισχυρή δέσμευση της Alpha Bank να εδραιώσει μία εταιρική κουλτούρα βιωσιμότητας».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here