Η εταιρεία ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ που εισήχθη στην κύρια αγορά του ΧΑ την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 ενημερώνει ότι το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε € 43.200.000 διαιρούμενο συνολικά σε 43.200.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη.

Βασικοί μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου άνω του 5%, σύμφωνα με σχετική ενημέρωσή τους προς την εταιρεία, κατά εφαρμογή του Ν3556/2007, είναι ο κ. Μιχαήλ Ευμορφίδης με ποσοστό 37,62% και ο κ. Παύλος Ευμορφίδης με ποσοστό 37,50%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here