Ξεκίνησε πιλοτικά από τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων το πρόγραμμα «Ασφάλιση Παραγγελιοληψίας» (Pre-shipment Insurance) όπως ανέφερε ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής του οργανισμού Γρηγόρης Μουτάφης στο συνέδριο «6th Greek Exports Forum».

Το πρόγραμμα καλύπτει τις δαπάνες του εξαγωγέα κατά τη διάρκεια προετοιμασίας της παραγγελίας. Ενδεικτικά, ανέφερε ο ίδιος ότι καλύπτει το κόστος παραγωγής, δαπάνες για πρώτες ύλες, συσκευασία, φύλαξη κλπ., σε περίπτωση τροποποίησης ή ακύρωσής της παραγγελίας, έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων ή μείωσης ή απόσυρσης του πιστωτικού ορίου του αγοραστή πριν τη φόρτωση, λόγω επιδείνωσης της οικονομικής του κατάστασης.

Δηλαδή, όπως εξήγησε, διευρύνεται η περίοδος ασφάλισης καθώς, πλέον, ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της εξαγωγικής σύμβασης και στη συνέχεια μπορεί να ενταχθεί άμεσα στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» που προσφέρεται συνδυαστικά με την ασφάλιση της εξαγωγικής πίστωσης, μετά την πραγματοποίηση της φόρτωσης.

Αναφερόμενος στα οφέλη των ασφαλισμένων εξαγωγικών επιχειρήσεων  στον ΟΑΕΠ ο κ. Μουτάφης ανέφερε την άμεση χρηματοδότηση του εξαγωγέα μέσω του προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», την κάλυψη κάθε τύπου εξαγωγικής επιχείρησης, ακόμα και νεοϊδρυθείσας , κάλυψη ακόμα και μιας εξαγωγής, ανεξαρτήτως ποσού , το ποσοστό κάλυψης μέχρι 95% της ασφαλιζόμενης αξίας και το ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο.

Ακόμη σημείωσε στα πλεονεκτήματα και τα οφέλη, την κάλυψη ακόμα και πολιτικών κινδύνων σε όλες τις χώρες υψηλού κινδύνου (Β. Αφρική, Μ. Ανατολή, Ν. Αμερική, Βαλκάνια κλπ.) , την προστασία του ισολογισμού της ασφαλισμένης επιχείρησης μέσω της μείωσης των επισφαλειών και το εργαλείο διαχείρισης ρίσκου μέσω του ελέγχου, της παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης που παρέχει στον εξαγωγέα ο ΟΑΕΠ, σχετικά με την φερεγγυότητα των αγοραστών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here