Στην αγορά 43.300 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης €11,5622 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €500.644,79 προέβη στις 9/5, μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής, ο ΟΤΕ,  στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών.

Πλέον, η εταιρεία κατέχει 2.326.260 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,475% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here