Όλα τα οικονομικά μεγέθη βελτιώθηκαν. Η κερδοφορία υπερδιπλασιάσθηκε. Η Motor Oil  κατά το α’ τρίμηνο του 2019, σε επίπεδο ομίλου παρουσίασε κύκλο εργασιών  στα 2,197 δισ. ευρώ από 2,044 δισ. ευρώ την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2018. Tα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων EBITDA ανήλθαν σε 189,5 εκατ. ευρώ από 96 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2018, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 106,2 εκατ. ευρώ έναντι 41 εκατ., σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση +160,2%.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA του ομίλου ανήλθαν στα 125,5 εκατ. ευρώ από 107 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2018. Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 61,2 εκατ. ευρώ από 48,8 εκατ. το ανάλογο χρονικό διάστημα του 2018. Η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2019 τη διανομή συνολικού μικτού μερίσματος για τη χρήση 2018 ποσού 144.017.874 ευρώ ή ποσού 1,30 ευρώ ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως μικτό προμέρισμα χρήσης 2018 ποσό 38.774.043 ευρώ (ή ποσό 0,35 ευρώ ανά μετοχή) από τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ το υπόλοιπο 0,95 ευρώ ανά μετοχή θα πληρωθεί και θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here