Ποσοστό άνω του 5% ιδίων μετοχών κατέχει η εταιρία Mytilineos, όπως ανακοίνωσε. Ειδικότερα η εταιρία ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 19.8.2021, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 9.500 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης 15,2206 ανά μετοχή, συνολικής αξίας 144.596 ευρώ.

Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ..

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, κατέχει συνολικά 7.147.331 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,0019% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here