Από 84,79% σε 70,71% μειώθηκε το ποσοστό του βασικού μετόχου της EpsiloNet, κ. Ιωάννη Μίχου.

Στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρονται τα εξής:

«Ο Μέτοχος κ. Ιωάννης Μίχος ενημέρωσε με την από 16.07.2020 επιστολή του την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια ότι, κατόπιν της ολοκλήρωσης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας εταιρείας, το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, μειώθηκε από 84,79% σε 70,71%, το οποίο αντιστοιχεί σε 9.475.366 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας».

‘Οπως έγραψε νωρίτερα το banks.com.gr η μετοχή της  Epsilon Net μπήκε στην Κύρια Αγορά μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και την άρση προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της.

Με τιμή εκκίνησης τα 2,40 ευρώ η μετοχή της Epsilon Net αντέδρασε ανοδικά με ποσοστό 5% για να διαμορφωθεί στα 2,52 ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here