Σε ένα απολύτως οικολογικό κτίριο φιλοδοξεί να μετατρέψει τη Βουλή των Ελλήνων ο πρόεδρος του Σώματος Κώστας Τασούλας.

Εντός των προσεχών μηνών θα ξηλωθούν 364 air condition, θα ξεκινήσει η τοποθέτηση δύο τεράστιων συστημάτων κλιματισμού στο κτίριο, θα εγκατασταθεί ειδική μονάδα θέρμανσης και ψύξης στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου με τα υψηλότερα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης, θα τοποθετηθούν 190 κουφώματα εξωτερικών όψεων και θα γίνει προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης στο δώμα του κοινοβουλευτικού μεγάρου.

Με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν, η Βουλή (που για όσους δεν το γνωρίζουν έχει χαρακτηριστεί επισήμως ως μνημείο) θα αναβαθμιστεί στο σύνολό της ενεργειακά κατά τουλάχιστον μια κατηγορία, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας αναμένεται να κυμανθεί στο 30% και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 39%.

Ποιοι θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον σχετικό διαγωνισμό και δύναται να καταθέσουν προσφορές έως και την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, ώρα 09:59:59 π.μ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 2.794.020 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, τουτέστιν, όποιος δώσει τη χαμηλότερη τιμή από τη στιγμή που θα καλύπτει τις προϋποθέσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here