Η Lavipharm A.E. ανακοίνωσε τα βασικά ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Εννεαμήνου 2023.

Ειδικότερα, αύξηση 39,6% παρουσιάζουν τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2023, τα οποία ανήλθαν σε €7,47 εκατ. έναντι €5,35 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Η εξέλιξη του ρυθμού ανάπτυξης των EBITDA, σε σχέση με την αύξηση που είχε σημειωθεί κατά το Α εξάμηνο του 2023, δεν είναι ενδεικτική για την ετήσια πορεία του Ομίλου, καθώς οφείλεται κατά κύριο λόγο σε τρεις παράγοντες του Γ’ τριμήνου 2023:

1) Πωλήσεις εκτός Ελλάδας ύψους Ευρώ 1,1 εκατ. δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τον προγραμματισμό λόγω καθυστερήσεων στην παροχή ειδικών εξαγωγικών αδειών που απαιτούνται. Οι πωλήσεις αυτές θα συμπεριληφθούν με το ανάλογο αποτύπωμα στο Δ’ τρίμηνο του έτους.

2) Στο Γ’ τρίμηνο του 2022 είχαν συμπεριληφθεί μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους Ευρώ 0,45 εκατ., τα οποία αφορούσαν επιστροφή επενδυτικού clawback προηγουμένων ετών.

3) Οι παροχές προς το προσωπικό έχουν επιβαρυνθεί κατά το ποσό των Ευρώ 0,3 εκατ. που αποτελεί την μη ταμειακή (λογιστική) απεικόνιση που αναλογεί στη συγκεκριμένη περίοδο και αφορά την αποτίμηση των προγραμμάτων stock award plan και stock option plan.

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις προ Rebate & Clawback ανήλθαν σε Ευρώ 45,93 εκατ. έναντι Ευρώ 37,93 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,1%.

Η αύξηση των πωλήσεων του Εννεαμήνου 2023 είναι σε πλήρη ακολουθία με τον στόχο ετήσιων πωλήσεων προ Rebate & Clawback ύψους Ευρώ 59,7 εκατ., όπως αυτός έχει γνωστοποιηθεί στο πρόσφατο Ενημερωτικό Δελτίο. Λαμβάνοντας υπόψη τις πωλήσεις του Οκτωβρίου και τις τάσεις της αγοράς, συνάγεται ότι οι πωλήσεις του Ομίλου θα υπερβούν τον ετήσιο στόχο.

Το μικτό κέρδος του Εννεαμήνου 2023 ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 16,65 εκατ. έναντι ποσού Ευρώ 13,37 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022, παρουσιάζοντας σημαντική ενίσχυση κατά 24,5%.

Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 4,23 εκατ. έναντι ποσού Ευρώ 4,15 εκατ. κατά το Εννεάμηνο 2022 και επιβαρύνθηκαν με τη σημαντική αύξηση των αποσβέσεων κατά το ποσό των Ευρώ 2,1 εκατ. κυρίως λόγω της απόκτησης του διαδερμικού συστήματος κλονιδίνης.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στο ποσό των Ευρώ 2,10 εκατ. έναντι Ευρώ 2,68 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 21,6%, που αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των αποσβέσεων αλλά και των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω της ανόδου των επιτοκίων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ