Η Διοίκηση της Reds ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που συνήλθε δια ζώσης την 9η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., η Γενική Συνέλευση των μετόχων προέβη σε εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και στον προσδιορισμό του συνόλου των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι είναι οι:

1)Κωνσταντίνος Μπουλμέτης του Ευστρατίου
2)Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου και
3) Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου,

στα πρόσωπα των οποίων πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 9ης Νοεμβρίου 2022, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου- Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
2. Ιωάννα Σαμπράκου του Φωτίου – Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
3. Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Χρήστου- Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου- Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή – Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
6. Κωνσταντίνος Μπουλμέτης του Ευστρατίου- Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου – Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος- Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
9. Ευάγγελος Σαμαράς του Φιλίππου – Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

Επιπροσθέτως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09.11.2022, εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου, η οποία την 9η Νοεμβρίου 2022, συγκροτήθηκε σε Σώμα, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη:

1) Παναγιώτη Αλαμάνο του Χαρίλαου, Πρόεδρος
2) Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου, μέλος
3) Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου, μέλος.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here