Σύνολο καθαρού δανεισμού 16 δις ευρώ προβλέπει για το 2022 ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε στη Βουλή. Το 2021 το δημόσιο δανείστηκε 15,4 δις ευρώ από τις αγορές. Μέρος του δανεισμού, περίπου 10,8 δις ευρώ, αφορά την χρηματοδότηση του ελλείμματος του Προϋπολογισμού.

Για την εξόφληση ομολόγων που λήγουν, θα πρέπει να καταβληθούν χρεωλύσια περίπου 4,3 δις ευρώ. Η αποπληρωμή για διακρατικά δάνεια του πρώτου Μνημονίου, φθάνει τα 2,6 δισ. ευρώ.

Φέτος το δημόσιο δανείστηκε από τις αγορές 15,4 δις ευρώ με την έκδοση ομολόγων και για το 2022 προβλέπεται να κινηθεί με τον ίδιο τρόπο δανειζόμενο περίπου τα ίδια ή λίγο μικρότερα ποσά. Η διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, σε μία αγορά που είναι μικρή είναι η βασική στρατηγική.

Η διάρκεια του PEPP τουλάχιστον μέχρι το Μάρτιο του 2021, η εξαίρεση για ένταξη στο πρόγραμμα APP στη συνέχεια και κατόπιν η πολιτική της ΕΚΤ για επαναγορές όταν λήγουν ομόλογα και αφήνουν χώρο αντικατάστασης, θα διαμορφώσει τις συνθήκες για δανεισμό με καλούς όρους, (όχι ίσως τόσο καλούς όσο το 2021 αν ο πληθωρισμός επιμείνει στο πρώτο εξάμηνο, αλλά πάντως καλούς σε σχέση με τα επίπεδα του πληθωρισμού).

Ταυτόχρονα θα επιχειρηθεί η αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχονται στο βραχυχρόνιο τμήμα της ευρωπαϊκής καμπύλης, σε περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις υφιστάμενες θέσεις και χαρακτηριστικά του ελληνικού χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους.

Το νέο έτος θα επιχειρηθεί η δημιουργία πλαισίου έκδοσης ελληνικών κρατικών χρεογράφων με προσανατολισμό των δανειακών τους προσόδων στην «πράσινη» και «βιώσιμη» ανάπτυξη, με στόχο την επέκταση της επενδυτικής βάσης και τη βελτίωση της εικόνας της χώρας στις διεθνείς αγορές.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here