Τις αρνητικές συνέπειες των υψηλών τιμών λιανικής και της αύξησης του λαθρεμπορίου αναμένεται να υποστεί και το 2018 η αγορά των καπνικών προϊόντων, επεσήμανε- μεταξύ άλλων- η διοίκηση της ΚΑΡΕΛΙΑΣ στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της για το 2017.

Σύμφωνα με τα ενοποιημένα αποτελέσματα, ο καθαρός κύκλος εργασιών (χωρίς ΕΦΚ) της ΚΑΡΕΛΙΑΣ διαμορφώθηκε στα 209,4 εκατ. ευρώ (-3,60%), τα κέρδη προ χρηματοδοτικών διαφορών, φόρων και αποσβέσεων ανήλθαν στα 88,1 εκατ. ευρώ (-3,63%), τα κέρδη προ φόρων έφτασαν στα 71,7 εκατ. ευρώ (-19,28%) και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στα 54,7 εκατ. ευρώ (-12,27%). Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί την 20ή Ιουνίου 2018, τη διανομή μικτού μερίσματος 9,20 ευρώ ανά μετοχή. Το προτεινόμενο μέρισμα είναι ίσο με αυτό της χρήσης του 2016 και διαμορφώνει μερισματική απόδοση της τάξης του 3,33% με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31η Δεκεμβρίου 2017.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here