Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

“Σήμα κινδύνου” για τον cyber κίνδυνο εξέπεμψε η ΑΜ Βest, εξειδικευμένος οίκος αξιολόγησης για  τον ασφαλιστικό κλάδο, εξηγώντας ότι η αξιολόγηση και ο έλεγχος της εν λόγω απειλής πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο της διαχείρισης επιχειρησιακών κινδύνων  enterprise risk management-ERM) των ασφαλιστικών εταιρειών.

Σύμφωνα με την ΑΜ Best, ο cyber κίνδυνος συνιστά μια διττή απειλή για τις ασφαλιστικές. Αφενός φέρνει στο προσκήνιο τον επιχειρησιακό κίνδυνο, καθώς οι ασφαλιστικές είναι εξίσου ευάλωτες όσο πχ και μια αλυσίδα σουπερμάρκετ και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ‘υπεξαίρεσης’ των  δεδομένων  που διαχειρίζονται κια της παραβίασης  δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επιπροσθέτως, για τις ασφαλιστικές εταιρείες που συνάπτουν συμβόλαια προστασίας έναντι του cyber κινδύνου, η επικέντρωση στα όρια των καλύψεων και της αξιολόγησης του κινδύνου ανάλογα με τον εκάστοτε κλάδο είναι κρίσιμης σημασίας. Οι ασφαλιστικές πρέπει να χειριστούν τις εν λόγω πολιτικές με προσεκτική διαχείριση της διάθεσης ανάληψης κινδύνου, στενούς ελέγχους και αντασφαλιστική κάλυψη.

Μεταξύ των προκλήσεων που συνδέονται με τους cyber κινδύνους είναι η δυσκολία εντοπισμού τους και η εφαρμογή των σωστών μηχανισμών για την ποσοτικοποίηση και την ελαχιστοποίηση της έκθεσης στους εν λόγω κινδύνους, εξηγεί η AM Best. Η λήψη προληπτικών μέτρων είναι ένας καλός τρόπος για να μειωθεί η πιθανότητα μιας κυβερνο-επίθεσης. Κατ’ ελάχιστον, οι εταιρείες πρέπει να έχουν συγκεκριμένα σχέδια αντιμετώπισης μιας κυβερνο-επίθεσης. Οι καινοτόμες εφαρμογές insurtech και fintech και η αυξανόμενη χρήση τρίτων για την ανάλυση δεδομένων προσθέτουν “στρώσεις” cyber κινδύνου και επιτάσσουν οι εταιρείες να διευρύνουν και να ενισχύουν τα συστήματα ERM τους, καταλήγει ο οίκος αξιολόγησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here