Η Intrasoft International, η κορυφαία εταιρεία Πληροφορικής, ανακοινώνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τμήματος προμηθειών της σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από τη συνεργασία της με την Oracle, βασισμένη στην λύση Procurement Cloud.

Το νέο προηγμένο μοντέλο λειτουργίας εγγυάται τον εξορθολογισμό και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών αγοράς της Intrasoft και ελευθερώνει σημαντικούς πόρους στην ομάδα προμηθειών. Δεδομένου του πλήθους των προμηθευτών που ξεπερνούν τους 2.000 αλλά και της πολυπλοκότητας των συναλλαγών για όλες τις εταιρείες και των θυγατρικών του ομίλου, είναι κατανοητό ότι η λύση που αναζητούσε η Intrasoft έπρεπε να ανταποκρίνεται στις διευρυμένες της ανάγκες παγκοσμίως.
Η νέα cloud λύση έχει ανοίξει το δρόμο για πλατφόρμες συνεργασίας εντός και εκτός της εταιρίας, συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, πεδία αξιολόγησης προμηθευτών, συγκριτικά αναλυτικά στοιχεία και e- auctions. Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν στις ομάδες προμηθειών να μετρούν με ακρίβεια όλα τα δεδομένα, συμμετέχοντας ενεργά στις διαλειτουργικές ομάδες με στόχο να αναπτύξουν λύσεις και μεθόδους συνεργασίας πάνω σε μετρήσιμα αποτελέσματα με τους προμηθευτές και τα εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Η εταιρεία αξιολογώντας διεξοδικά όλες τις υπάρχουσες τεχνολογίες κατέληξε στην εφαρμογή της Oracle ως την πιο αξιόπιστη λύση σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που είχε θέσει. Η καινοτομία, η ασφάλεια  και η προσαρμοστικότητα αυτού του συστήματος προς τους εσωτερικούς-εξωτερικούς  χρήστες αλλά και η ευελιξία της διασύνδεσης σε συνδυασμό με τα άλλα συστήματα της εταιρείας, δημιούργησε το προσδοκώμενο τεχνολογικό αποτέλεσμα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here