της Ελενας Ερμείδου

Πολλοί είναι οι παράμετροι που επηρεάζουν τον εξορθολογισμό του συστήματος ιατρικών υπηρεσιών, μία εξ’ αυτών Ασφάλιση Ιατρικής Ευθύνης για τυχόν ζημιογόνα λάθη ή παραλείψεις τόσο των γιατρών, όσο και των ίδιων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (Medical Malpractice Insurance).

Η ασφάλιση Ιατρικών Ευθυνών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση κατά τις διαπραγματεύσεις ιατρών – ασφαλιστών και στην Ελλάδα, πλέον.

Ειδικά στον κλάδο των ιδιωτικών κλινικών, δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρή και σωστή συνεργασία Ασφαλιστικών Εταιρειών με Κλινικές χωρίς αυτές να διαθέτουν ίδια (όχι των συνεργαζόμενων γιατρών) ασφαλιστική κάλυψη με ελάχιστο όριο το ποσό των 5,000,000€, σημείωνει στο IW,  ο κος Γιώργος ΚουτίναςΚουτίνας ΑΕ Μεσίτες Ασφαλίσεων, Coverholder at LLoyds.

Πρόσφατη δε  εγκύκλιος καθορίζει ότι σε περιπτώσεις βαριάς ιατρικής αμέλειας στα δημόσια νοσοκομεία, οι αποζημιώσεις θα καταλογίζονται στους γιατρούς του ΕΣΥ από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες και όχι στο δημόσιο νοσοκομείο, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Η εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ δρομολογεί σοβαρές αλλαγές στα δημόσια νοσοκομεία και στους ιατρούς στους οποίους μέχρι τώρα δεν ήταν υποχρεωτική η ασφάλιση Ιατρικών Ευθυνών.

Το ιατρικό δίκαιο είναι ουσιαστικά και τυπικά  άγνωστο στην Ελλάδα, έτσι οι γιατροί δεν γνωρίζουν σωστά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Παλαιότερα το ιατρικό σφάλμα (medical malpractice)  δεν αναγνωρίζονταν. Σήμερα αναγνωρίζεται και είναι αποδεκτό,  και από την στιγμή που αναγνωρίζεται προκύπτει και ευθύνη.

Τα ιατρικά λάθη που προκύπτουν στο στάδιο της διάγνωσης, των χειρουργικών πράξεων,  εσφαλμένηθεραπευτική και φαρμακευτική αγωγή κ.α. Αποτελεί, δηλαδή, εκδήλωση κάποιου σφάλματος στην διάρκεια της ιατρικής ενασχόλησης με το περιστατικό.

Οσο για την δικαιοσύνη αρκεί μία ελαφρά αμέλεια του ιατρού προκειμένου ο ασθενής που υπέστη ζημιά από τις ιατρικές υπηρεσίες να διεκδικήσει αποζημίωση και να στείλει τον ιατρό στα δικαστήρια.  Αν αποδειχτεί ότι ο ιατρός ευθύνεται τότε καθίστανται υπόχρεος στην καταβολή αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης του παθόντος ασθενούς.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι αγωγές για αποζημιώσεις ασθενών ή και συγγενικών προσώπων αυξάνονται κατακόρυφα με τα ποσά των αποζημιώσεων  να φτάσουν χιλάδες ευρώ.

 

Insuranceworld.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here