Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., προέβη το 2005 στην άρση ενεχύρου των 782.000 μετοχών που αντιπροσωπεύουν 8.02% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Έτσι η Εθνική Τράπεζα δεν κατέχει πλέον δικαιώματα ψήφου ούτε καμία συμμετοχή στην Εταιρεία.

Μέτοχοι με δικαιώματα ψήφου μεγαλύτερα ή ίσα του 5%

           Δικαιωμάτων ψήφου (%)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ του ΗΛΙΑ

64.30

ΕΜ. ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

20.17

HOLDWAY LIMITED  

7.27

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here