Για την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου ορίστηκε η έναρξη της καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου, 0,42 ευρώ ανά μετοχή, στους μετόχους της GRIVALIA Properties ΑΕΕΑΠ. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019, ενώ η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ. Τα παραπάνω αποφασίστηκαν κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνεδρίασε τη 17η Δεκεμβρίου 2018 και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10,345 εκατ. ευρώ μέσω της ακύρωσης 4.857.273 ιδίων μετοχών (4,80% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της) και την περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 40,489 εκατ. ευρώ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,42 ευρώ και επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here