Τελευταία μέρα σήμερα για την αποδοχή της δημόσιας πρότασης της TITAN Cement International προς τους μετόχους της ΤΙΤΑΝ.

  • Η TITAN Cement προσφέρει μία μετοχή της για κάθε μία κοινή μετοχή και μία μετοχή για κάθε μία προνομιούχο μετοχή. Η διατήρηση της ισχύος της δημόσιας πρότασης προϋποθέτει ότι, κατά τη λήξη της περιόδου αποδοχής, θα έχουν προσφερθεί στον προτείνοντα τουλάχιστον οι κοινές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΤΙΤΑΝ και οι προνομιούχες που αντιστοιχούν στο 90% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της

Η διαδικασία έχει ως στόχο τη διαπραγμάτευση των μετοχών της τσιμεντοβιομηχανίας στο χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και παράλληλα στο Euronext Παρισίων και στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης έχει οριστεί για τις 28 Ιανουαρίου, η παράδοση των νέων μετοχών για όσους αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση στις 30 Ιανουαρίου, ενώ η διαπραγμάτευση των μετοχών της TITAN Cement στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων θα ξεκινήσει στις 31 Ιανουαρίου.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here