Του Παναγιώτη Λεκκού

Συνέχεια στην καθοδική πορεία του Δείκτη Κρατικών Ομολόγων καταγράφηκε τον Οκτώβριο και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου με την πτώση να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στο τέλος του μήνα καθώς ο δείκτης βρέθηκε αρκετά χαμηλότερα σε σχέση με το επίπεδο στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, στα τέλη Οκτωβρίου ο Δείκτης κατέγραψε πτώση της τάξης του 3,08% φτάνοντας σε χαμηλά εξαμήνου στις 680 μονάδες.

  • Αντίστοιχα, η μεσοσταθμική απόδοση στην λήξη του Δείκτη σημείωσε άνοδο κατά 39 μονάδες βάσης (μβ) στο 0,9%, με τις απώλειες ωστόσο να συγκρατούνται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και την μέση απόδοση να φτάνει στο 0,797%.

Όσον αφορά τα επιμέρους ομόλογα του Δείκτη, η μεγαλύτερη απώλεια στην απόδοση σημειώθηκε στο ομόλογο με λήξη το 2027 (5ετία) το οποίο βρέθηκε να είναι 48 μβ υψηλότερα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο στο 0,61%.

  • Παρομοίως κινήθηκαν και το 10ετές (λήξη 2031) και 3ετές ομόλογο (λήξη 2025) τα οποία κατέγραψαν απώλειες της τάξης των 46,2 μβ και 39,8 μβ αντίστοιχα.

Τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα συγκράτησαν οριακά τις απώλειες στις πιο βραχυπρόθεσμες λήξεις με αποτέλεσμα το ομόλογο με λήξη το 2023 να καταγράψει απώλειες της τάξης των 20 μβ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Το εύρος επιτοκίων (spread) της ελληνικής 10ετίας ενισχύθηκε τον Οκτώβριο κατά 36 μβ στις 143 μβ φτάνοντας σε υψηλό έτους με τις διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις να παίζουν πρωταρχικό ρόλο σε αυτή την κίνηση.

  • Σύμφωνα με το στατιστικό μοντέλο αποτίμησης του πιστωτικού κινδύνου μέσω των θεμελιωδών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας μια «δίκαιη» τιμή βρίσκεται κοντά στο επίπεδο των 133 μβ ενώ επιπρόσθετα κινήσεις άνω των 145 μβ θεωρούνται ότι υποτιμούν σε σημαντικό βαθμό τα θεμελιώδη της ελληνικής οικονομίας συγκριτικά με την Γερμανία. 

Ο οίκος S&P διέψευσε τελικά τις ελπίδες για αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ελληνικού αξιόχρεου στο BB+ διατηρώντας την αξιολόγηση του στο ΒΒ με θετικές προοπτικές μεταθέτοντας μια ενδεχόμενη αναβάθμιση το 2022.

  • Ο κύκλος αξιολογήσεων της Ελλάδας για το τρέχον έτος κλείνει με την Moody’s στις 19 Νοεμβρίου με τις προσδοκίες να επικεντρώνονται στο αισιόδοξο σενάριο μιας αναβάθμισης στο Βα2 ώστε να επέρθει σύγκλιση στην πιστοληπτική διαβάθμιση με τους υπόλοιπους οίκους αξιολόγησης.

Σε συνδυασμό με την ένταξη της Ελλάδας -υπό την μορφή εξαίρεσης- σε πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων από την ΕΚΤ (APP, PEPP) αλλά και μιας πρόωρης αποπληρωμής των δύο δόσεων δανείων του 1ου μνημονίου, αναμένεται να υπάρξει βελτίωση τόσο στο προφίλ χρέους της χώρας όπως επίσης και διευκόλυνση της εκδοτικής δραστηριότητας του ΟΔΔΗΧ για το 2022 κατά το οποίο ο οργανισμός αναμένεται να αντλήσει από τις αγορές €10-12 δις.

  •  Η αγορά εταιρικών ομολόγων της ελληνικής οικονομίας παρουσιάζει, προς το παρόν τουλάχιστον, σημάδια ανθεκτικότητας στις διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις με τον Δείκτη Εταιρικών Ομολόγων να καταγράφει μικρές απώλειες της τάξης του 0,63% φτάνοντας τις 146,9 μονάδες στα τέλη Οκτωβρίου.

Σε αντίθεση με τις προσδοκίες ότι οι εταιρικές εκδόσεις θα κινηθούν σε ένα οικονομικό περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας, δεδομένου ότι σε αντίθεση με τις κρατικές εκδόσεις δεν υποστηρίζονται από κάποιο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων τύπου PEPP, η εκδοτική δραστηριότητα μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2022 αναμένεται σημαντικά ενισχυμένη.

Συγκεκριμένα, μετά και τις εκδόσεις του 5ετούς ομολόγου της CPLP αξίας €150 εκ και του 7-ετούς ομολόγου αξίας €250 εκ της Ελβαχαλκορ, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενσωματωθούν στον δείκτη ομολογιακές εκδόσεις από την Premia Properties, την Noaval ΑΕΕΑΠ, την Φουρλής αλλά και του Ελλάκτωρ.