Διχασμένη παρουσιάζεται η κοινότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού αναφορικά με την αναγκαιότητα να οδηγηθεί η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού στην επόμενη ημέρα

Τα δύο τρίτα των υψηλόβαθμων στελεχών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) δεν έχουν προχωρήσει σε ψηφιακό σχεδιασμό, με μόνο το 37% δηλώνει «ισχυρή βεβαιότητα» για τη δυνατότητα μετασχηματισμού σύμφωνα με την 21η ετήσια μελέτη The Future of HR της KPMG International.

Η παρούσα μελέτη που έγινε με τη συμμετοχή 1 200 υψηλόβαθμων στελεχών αποκαλύπτει επίσης μια σημαντική διαφορά απόψεων μεταξύ των ομάδων του ΑΔ και της Γενικής Διεύθυνσης.

Τα σημερινά στελέχη της ΔΑΔ, παρουσιάζονται διχασμένα λόγω της επείγουσας ανάγκης να επαναπροσδιορίσει τη λειτουργία της προς μια επιτυχημένη πορεία προς τον 21ο αιώνα, σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα της KPMG International, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 1 200 υψηλόβαθμα στελέχη ΔΑΔ, με τίτλο The Future of HR 2019: In the Know or In the No.

Ενώ μερικά υψηλόβαθμα στελέχη ΔΑΔ αξιοποιούν με σιγουριά τους πόρους και τις πληροφορίες που θα μετασχηματίσουν το Ανθρώπινο Δυναμικό (ΑΔ) και θα δώσουν προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση, ένα πολύ μεγαλύτερο τμήμα λιγότερο σίγουρων στελεχών είτε έχει υιοθετήσει μια προσέγγιση αναμονής, είτε παραμένουν αδρανείς.

Tα βασικά ευρήματα της νέας μελέτης της KPMG για το The Future of HR 2019, είναι τα εξής:

  • Μόνο το 40% των υψηλόβαθμων στελεχών ΑΔ ανέφερε ότι έχει ήδη καταρτίσει σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού
  • Το 70% αναγνωρίζει την ανάγκη για μετασχηματισμό του ΑΔ, αλλά μόνο το 37% νιώθει αρκετά σίγουρο για την δυνατότητα της ΔΑΔ να μετασχηματιστεί
  • Το 42% συμφωνεί ότι η προετοιμασία του ΑΔ για ένα μέλλον που θα συμπεριλαμβάνει την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ΔΑΔ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια
  • Οι λειτουργίες της ΔΑΔ που υποβάλλονται σήμερα σε ψηφιακό μετασχηματισμό (ή που τον ολοκλήρωσαν πρόσφατα) θεωρούν την έλλειψη δεξιοτήτων (51%) και την έλλειψη πόρων (43%) ως τα βασικά εμπόδια στην προώθηση του μετασχηματισμού
  • Η εταιρική κουλτούρα θεωρείται επίσης ένα μεγάλο εμπόδιο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σύμφωνα με το 41% των ερωτηθέντων. Σχεδόν ένας τους τρεις (35%) δήλωσε ότι η τρέχουσα κουλτούρα της εταιρείας του είναι περισσότερο προσανατολισμένη στην υλοποίηση των καθηκόντων και των διαδικασιών, παρά στην καινοτομία ή σε πρωτοποριακές διαδικασίες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here