Μια νέα οικονομική και φορολογική πραγματικότητα διαμορφώνεται στην Ελλάδα, με την κατάθεση και ψήφιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που συνοδεύει τον Προϋπολογισμό του 2020.

Στο εξής οι επιχειρήσεις της χώρας δεν θα υποχρεούνται να καταβάλουν το 55% των κερδών τους σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Τα φετινά κέρδη, τα κέρδη του 2019, θα φορολογηθούν με συντελεστή 24% από 28% που ίσχυε μέχρι σήμερα. Τα μερίσματα του 2019 που θα διανεμηθούν το 2020, θα φορολογηθούν με συντελεστή 5% από 10% ίσχυε.

Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων (φόρος εισοδήµατος και φόρος επί των µερισµάτων) από 35,2% που είναι σήµερα θα µειωθεί στο 27,8% το 2020 και το 2021 στο 24%, περίπου δηλαδή στον µέσο όρο που ισχύει στην Ενωμένη Ευρώπη.

Επιπλέον, μειώνονται σημαντικά οι φορολογικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις  παροχές σε είδος που προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους εργαζόμενους, αυξάνοντας µε έµµεσο τρόπο τις αποδοχές των εργαζοµένων.

Σήµερα όλες οι παροχές, είτε σε χρήµα είτε σε είδος φορολογούνται ως εισόδηµα από µισθωτή εργασία. Οι παροχές σε είδος συµπεριλαµβάνονται στο φορολογητέο εισόδηµα των εργαζοµένων και στα συγγενικά τους πρόσωπα εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 300 ευρώ.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here