Το «πράσινο φως» σε πέντε funds, προκειμένου να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων ευάλωτων δανειοληπτών, αναμένεται να δώσει το προσεχές διάστημα η αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.   

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους έξι επενδυτές που είχαν εκδηλώσει αρχικό ενδιαφέρον (Davidson Kempner, Fortress, Bain, Bracebridge, CRC και Bayview) στην επόμενη φάση προκρίνονται οι πέντε, μετά και τον σχετικό έλεγχο των μη δεσμευτικών προσφορών. Στη συνέχεια θα εκκινήσει ο διάλογος, ενώ κατόπιν της αξιολόγησης των δεσμευτικών προσφορών ο υποψήφιος επενδυτής θα κληθεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, με τα οποία θα αποδεικνύει ότι πληροί όλα τα κριτήρια επαγγελματικής, τεχνικής και οικονομικής καταλληλόλητας και εν συνεχεία, θα υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης. 

Σύμφωνα με την προκήρυξη, κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, όπως:

  • Το ύψος ανάληψης κινδύνου από πλευράς του Δημοσίου.
  • Τον τρόπο υπολογισμού του τιμήματος επαναγοράς της κύριας κατοικίας κατά τη λήξη της μίσθωσης και 
  • Την αξιοπιστία, ειδική τεχνογνωσία και την εμπειρία του υποψήφιου παραχωρησιούχου.

Περισσότερα στο NPLConfidential.com

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here