Με σταθερά βήματα και μεγάλη προσπάθεια, η παλιά και αμαρτωλή ΕΕΣΥΠ που μετονομάστηκε σε Υπερταμείο, καθιερώνεται διεθνώς -αλλά και στην Ελλάδα- ως το μοναδικό Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο (Sovereign Wealth Fund).

Ο διεθνής εξειδικευμένος οργανισμός Global Sovereign Wealth Fund, στην τελευταία του έκδοση, ανέδειξε το Ελληνικό Υπερταμείο ως «Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο του μήνα», για τις παρεμβάσεις και τη διεθνή του παρουσία.

  • Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο CEO του Υπερταμείου Γρηγόρης Δημητριάδης υποσχέθηκε ότι θα πετύχει +15% αύξηση της καθαρής αξίας των περιουσιακών στοιχείων έως το 2024,  εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών αλλά και αύξηση της συνολικής κερδοφορίας των εταιρειών του Ομίλου κατά πάνω από 30%.

Δήλωσε ότι θα αυξήσει τα μερίσματα προς το Ελληνικό Δημόσιο κατά 60% μέσα στην τριετία 2022-2024.