Πιο κοντά έρχεται η επένδυση των 6 αστέρων, όπως χαρακτηριστικά περιγράφεται στο σχετικό φάκελο, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως στρατηγική και θα υλοποιηθεί από την  RND Investments Greece, στην οποία συμμετέχουν και ολλανδικά κεφάλαια.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ενέκρινε τώρα την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του «Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) «Varko Bay Resort» στην περιοχή της Παλαίρου Αιτωλοακαρνανίας».

Η συγκεκριμένη επένδυση αφορά σε κατασκευή και λειτουργία μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας, 580 κλινών, όπου βάσει διεθνών προτύπων κατατάσσεται ως 6 αστέρων και εντάσσεται στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ως στρατηγικής σημασίας. Ο συνολικός χώρος της συγκεκριμένης επένδυσης αναμένεται να δημιουργηθεί σε έκταση 182 στρεμμάτων, το κόστος του έργου υπολογίζεται στα 107 εκ. ευρώ και θα προσφέρει 350 θέσεις εργασίας μόνιμες και εποχιακές.

Ως βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη της επένδυσης αναφέρονται μεταξύ άλλων:

  • Ο σχεδιασμός θα γίνει με γνώμονα την αποφυγή πιέσεων στο περιβάλλον (ατμόσφαιρα και κλιματική αλλαγή, νερά, έδαφος, βιοποικιλότητα, τοπίο και παράκτια ζώνη).
  • Συνάδει με τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της ευρύτερης περιοχής στον τομέα του τουρισμού.
  • Εμπλουτίζει και διαφοροποιεί το παρεχόμενο τουριστικό προϊόν και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα αυτού, μέσω των ποιοτικά αναβαθμισμένων τουριστικών εγκαταστάσεων.
  • Συντελεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  • Συνεισφέρει στην προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων με βιώσιμο τρόπο και στην εισροή κεφαλαίων στην τοπική οικονομία.
  • Ενισχύει την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συνδράμει στην αύξηση επισκεπτών όλο το χρόνο.

  • Για το project έχει ήδη υπάρξει συμφωνία μεταξύ των επενδυτών και του ομίλου Banyan Tree, ο οποίος εδώ και μία πενταετία έχει ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο του ξενοδοχειακού κολοσσού της Accor, προκειμένου η ξενοδοχειακή μονάδα να ενταχθεί κάτω από την ομπρέλα του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here