Ενώ οι συζητήσεις με την Φρανκφούρτη για το δικαίωμα διανομής μερίσματος από τις Ελληνικές τράπεζες συνεχίζονται, η διοίκηση της Eurobank ανακοίνωσε χθες την απόφαση της να διαθέσει το ποσό  που είχε αρχικά προϋπολογιστεί για τη διανομή μερίσματος, (από τα κέρδη του 2022) για την επαναγορά του ποσοστού που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Tο ποσό που είχε προγραμματίσει για τη διανομή μερίσματος,  η διοίκηση της Eurobank φέτος θα ήταν της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ.

  • Η επαναγορά των μετοχών της Εurobank από το ΤΧΣ θα στοιχίσει κάτι λιγότερο, ενώ αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά 1,4%.
  • H επαναγορά των μετοχών θα γίνει σε τιμή χαμηλότερη της λογιστικής αξίας της μετοχής και καθώς θα μειωθεί ο αριθμός των μετοχών σε κυκλοφορία, τα κέρδη που θα προκύψουν ανά μετοχή θα είναι υψηλότερα.

Ο CEO της Εurobank Φωκίων Καραβίας, στο πλαίσιο ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του 2022, διαβεβαίωσε ότι:

  • «Η ανταμοιβή των μετόχων αποκτά πλέον κεντρική θέση στη στρατηγική μας.
  • Για το 2023 το ποσό που είχε προϋπολογιστεί για τη διανομή μερίσματος θα αξιοποιηθεί με το βέλτιστο τρόπο με την υποβολή προσφοράς για την εξαγορά του ποσοστού 1,4% που διατηρεί το ΤΧΣ στην τράπεζα.
  •  Από το επόμενο έτος και μετά, στοχεύουμε στη διανομή τουλάχιστον του 25% των ετήσιων κερδών, με τη μορφή μερίσματος ή και επαναγοράς ιδίων μετοχών».

Έχοντας εξετάσει τη στρατηγική αποεπένδυσης του ΤΧΣ, η διοίκηση της Eurobank θεωρεί πως είναι προς όφελος και των μετόχων να προχωρήσει στην απόκτηση του ποσοστού.

Το σημαντικότερο όφελος για τους μετόχους είναι ότι -εφόσον ολοκληρωθεί η εξαγορά των μετοχών Eurobank- σταματούν οι περιορισμοί, δεν θα υπάρχει πλέον εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο διοικητικό της συμβούλιο, σταματά η παρακολούθηση του νόμου του ΤΧΣ που παραμένει ως έναν βαθμό αναχρονιστικός και η Eurobank ξαναγίνεται μια πλήρως ιδιωτική Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία.

  • «Έχουμε ήδη συζητήσει με τον SSM, έχουμε λάβει θετικό feedback και περιμένουμε την έγκριση τους επόμενους μήνες. Εκτιμάται ότι το δεύτερο μισό του 2023 θα μπορούμε να υποβάλουμε επίσημη πρόταση»

Ήδη η Eurobank ανακοίνωσε την αποεπένδυση από την αγορά της Σερβίας, κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια της τράπεζας, συμβάλλοντας έτσι, στη υλοποίηση της μερισματικής της πολιτικής.

Ελλάδα – Κύπρος – Βουλγαρία θα είναι στο εξής οι βασικές αγορές δραστηριοποίησης της Eurobank.

Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της Eurobank  προβλέπει, μεταξύ άλλων, απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 12% – 13% κατ’ έτος, αύξηση κερδών ανά μετοχή 12% ετησίως και αύξηση χορηγήσεων 7% κατ’ έτος, με «μοχλό» κυρίως τους εξής πυλώνες:

  • υποδομές και ακίνητα,
  • ενέργεια – πράσινη μετάβαση,
  • τηλεπικοινωνίες – ψηφιακή αναβάθμιση
  • τουρισμός.

H διοίκηση εκτιμά πως θα δημιουργηθούν νέα «κόκκινα» δάνεια, ύψους 400 εκατ. ευρώ, μέσα στο 2023. Ωστόσο, μέχρι το 2025 δεν προτίθεται να προχωρήσει σε κάποια νέα συναλλαγή μείωσης των NPEs.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here