Αύξηση 33% σημείωσαν τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Εθνικής Τράπεζας στο εννεάμηνο, φτάνοντας τα 602 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση αντικατοπτρίζει τη μείωση της πίεσης στα καθαρά έσοδα από τόκους, τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, επωφελούμενα από την ανταλλαγή και πώληση ΟΕΔ κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου, καθώς και τη σημαντική περιστολή των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων. Τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις απορρόφησαν την αύξηση των συνολικών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις σχετιζόμενες με την πανδημία του κορονοϊού το α’ τρίμηνο 2020.

Σε επίπεδο γ’ τριμήνου, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €137 εκατ., από €58 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020, αντανακλώντας την ισχυρή ανάκαμψη των οργανικών εσόδων, τη διατήρηση της τάσης μείωσης των λειτουργικών εξόδων και τις σχετικά χαμηλές προβλέψεις, αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση.

NBG_3Q20_Results_Press_Release_GR

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here