Το ποσό των 500 εκατ. ευρώ, με απόδοση 7,5%, άντλησε η Εθνική Τράπεζα μέσω της έκδοσης  ομολόγου υψηλής εξασφάλισης (senior preferred).

Το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε το 1,1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα στόχευε στην άντληση περί των 400 εκατ. ευρώ μέσω ανοιχτής διαδικασίας υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές.

Η εντολή δόθηκε χθες στις BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI – Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS Investment Bank.

Το ομόλογο είναι διάρκειας 5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 4 έτη και η έκδοση εκτιμάται ότι αποτελεί crash test για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθώς λειτουργεί ως σημείο αναφοράς (benchmark) αντανακλώντας τις πραγματικές συνθήκες των αγορών και την στάση των διεθνών επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες, μετά και την εξυγίανση των ισολογισμών και την βελτίωση της κερδοφορίας τους.

  • Η Moody’s αναβάθμισε πρόσφατα το αξιόχρεο του μη εξασφαλισμένου χρέους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Εθνικής σε ΒΒ-, διατηρώντας θετικές τις προοπτικές της Τράπεζας, ως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών αλλαγών στην ελληνική οικονομία, της ισχυροποίησης του ισολογισμού της ΕΤΕ και της οργανικής βελτίωσης της κερδοφορίας της.

Με βάση τα αποτελέσματα 9μήνου τα οργανικά κέρδη ανήλθαν στα 464 εκατ. ευρώ και προσεγγίζουν τον στόχο που έχει θέσει η διοίκηση της ΕΤΕ για οργανική κερδοφορία ύψους 490 εκατ. ευρώ για το σύνολο του έτους.

Η έκδοση αποσκοπεί στην κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities), γνωστές ως MREL, που έχουν υπερκαλυφθεί ως προς τον ενδιάμεσο στόχο, που έχει τεθεί από τον SRB για τον Ιανουάριο του 2022.

Με βάση το ενημερωτικό της έκδοσης η Τράπεζα διαθέτει αντίστοιχο δείκτη 19,30% έναντι  18,04% που είναι ο ενδιάμεσος στόχος με βάση τα στοιχεία σταθμισμένου ενεργητικού (risk weighted assets – RWA) το ύψος των οποίων διαμορφώνεται σήμερα στα 35,1 δισ. ευρώ. Το χρονικό περιθώριο που έχει θέσει ο SRB για την κάλυψη των MREL και αφορά όλες για όλες τις τράπεζες είναι το τέλος του 2025 και σε ότι αφορά στην Εθνική ορίζεται στο 26,79% των RWAs.

Η έκδοση αποκτά διπλή σημασία τόσο ως προς την κάλυψή της όσο και ως προς την τιμολόγησή της, στο βαθμό που η Εθνική τράπεζα διαθέτοντας τους υψηλότερους κεφαλαιακούς δείκτες (15,2% CET1 και 16,3% CAD μετά την πλήρη εφαρμογή του IFRS 9 με βάση τα στοιχεία 9μήνου) μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών δεν έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία δύο χρόνια έξοδο στις αγορές.

Η τελευταία παρόμοια έκδοση ήταν τον Οκτώβριο του 2020, μέσω της οποίας η Τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,75%.

Η λήξη του ομολόγου είναι το 2026 με δυνατότητα ανάκλησης το 2025 και ενδεικτικό της αλλαγής των συνθηκών στις αγορές μετά και την γεωπολιτική κρίση είναι ότι σήμερα το επιτόκιο διαμορφώνεται σήμερα κοντά στο 7,5%.

Είχε προηγηθεί τον Ιούλιο του 2019 η έκδοση Tier II ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,25%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here