ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΚΤΕΛ δρομολογούν την εγκατάσταση συστημάτων τηλεματικής με στόχο τον για έλεγχο των δρομολογίων και την επιβολή προστίμων σε περίπτωση μη εκτέλεσης καθορισμένου δρομολογίου.
Συγκεκριμένα, τόσο τα ΚΤΕΛ Αθήνας όσο και Θεσσαλονίκης έχουν προθεσμία τεσσάρων μηνών για την εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής, ώστε να πληροφορούνται οι επιβάτες για την ώρα άφιξης των λεωφορείων, καθώς και συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, που θα είναι συμβατά με αντίστοιχα των ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται μέσα από το νομοσχέδιο που κατατέθηκε για τα υδατοδρόμια.
Που στοχεύει
Το σύστημα τηλεματικής υποτίθεται πως θα στηρίξει τις καταγγελίες επιβατών, οι οποίοι στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται ένα καθορισμένο δρομολόγιο τόσο από τον ΟΑΣΑ και τον ΟΑΣΘ, αλλά και από τα ΚΤΕΛ, μπορούν να προχωρούν σε καταγγελίες. Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται πως με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών το πρόστιμο που θα επιβάλλεται σε ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ αν δεν εκτελούν καθορισμένο δρομολόγιο θα ξεκινάει από τα 2.000 ευρώ και θα διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
Ειδικά για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων της Θεσσαλονίκης από την πλήρη κατάρρευση του ΟΑΣΘ, στο σχέδιο νόμου προβλέπεται πως στις περιοχές ευθύνης του ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ μπορούν να εκτελούν δρομολόγια αστικών συγκοινωνιών και τα ΚΤΕΛ, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, εξαιρουμένου του 2020. Για το σκοπό αυτό υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του ΟΑΣΘ ή του ΟΑΣΑ και των ΚΤΕΛ που μπορεί να είναι διάρκειας μέχρι δύο ετών -ήδη προωθείται σχετική συμφωνία του ΟΑΣΘ με ΚΤΕΛ για την ανάθεση 25 λεωφορειακών γραμμών. Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης προβλέπεται πως εκτός από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης μπορούν να εκτελούν δρομολόγια αστικών συγκοινωνιών και άλλα ΚΤΕΛ με βάση σχετική συμφωνία.
Λειτουργία-κόστος ΚΤΕΛ
Το σχέδιο νόμου δεν λύνει όμως τα σοβαρά προβλήματα με τη λειτουργία και το κόστος των ΚΤΕΛ, όπως επισημαίνονται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΣΜ). Στο κείμενο, που εγκρίθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, αναφέρεται πως το εισιτήριο των υπεραστικών λεωφορείων στην Ελλάδα είναι από δύο έως πέντε φορές πιο ακριβό σε σύγκριση τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης με χαμηλότερη ποιότητα υπηρεσιών.
Στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών προτείνεται ουσιαστικό άνοιγμα της αγοράς υπεραστικών επιβατικών μεταφορών, θέμα που η κυβέρνηση αφήνει για το μέλλον. Η Ελλάδα είχε λάβει παράταση του καθεστώτος των αποκλειστικών δικαιωμάτων που έχουν τα ΚΤΕΛ για την εκμετάλλευση υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here