Νέα σύμβαση υπέγραψε η εταιρεία DOTSOFT A.E. με τη Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) Α.Ε. για τη «Δημιουργία Εφαρμογής για ΑΜΕΑ». Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ψηφιακού συστήματος που θα ενημερώνει το επιβατικό κοινό για δυσλειτουργίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν την κινητικότητα κατά μήκος του δικτύου.

Στο πλαίσιο του έργου, η DOTSOFT αναλαμβάνει την υλοποίηση εφαρμογής για κινητά (mobile app) η οποία θα περιλαμβάνει ενημερώσεις για βλάβες, ελλαττωματικούς εξοπλισμούς κ.ά. σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή θα μπορεί να χρησιμοποιείται και από άτομα με αναπηρία. 

Επιπλέον, θα δημιουργηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι υπάλληλοι της ΣΤΑΣΥ και του ΟΑΣΑ θα έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν σχετικές πληροφορίες, αλλά και να εξαγάγουν αναφορές.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2024.