Στις 3 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί τελικά η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της EPSILON NET η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Οι μέτοχοι θα κληθούν να αποφασίσουν για το split της μετοχής στα τέσσερα. Ειδικότερα:

Στις 03/11/2021 και ώρα 11 πμ. θα διεξαχθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της EPSILON NET που ήταν αρχικά προγραμματισμένη για σήμερα, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και την τροποποίηση του άρθρου (5) του Καταστατικού που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας, οι μέτοχοι θα κληθούν να αποφασίσουν για τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30€ σε 0,075€ με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 13.400.000 σε 53.600.000 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και την αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής ονομαστικής μετοχής με τέσσερις (4) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10 η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here