Κατά 10 χρόνια επιμηκύνθηκαν οι λήξεις δανείων του EFSF, συνο­λικού ύφους 96,3 δισ. ευρώ, με την ενεργοποίηση μεσοπρόθε­σμων μέτρων απομείωσης του ελληνικού χρέους. Στο πλαίσιο αυτό, οι λήξεις του ελληνικού χρέους εκτείνονται πλέον μέ­χρι και το 2070 αντί του 2060 όπως μέχρι πρόσφατα.

Ο Ευ­ρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθε­ρότητας (ESM) που διαδέχθηκε τον EFSF ανακοίνωσε επισήμως την επέ­κταση των ωριμάνσεων των δα­νείων που πήρε η Ελλάδα από τον EFSF , αλλάζοντας τον χάρτη του ελληνικού χρέους.

Από το 2045 μέχρι και το 2056, οι λήξεις των δανείων του EFSF που ωρίμαζαν τη συγ­κεκριμένη δωδεκαετία μεταφέρονται για την περίοδο από το 2049 μέχρι και το 2070. Πρό­κειται για δάνεια συνολικού ύψους 96,3 δισ. ευρώ, που χο­ρηγήθηκαν σε δόσεις από τον EFSF προς την Ελλάδα κατά την περίοδο από τον Μάρτιο του 2012 μέχρι και τον Αύγουστο του 2014.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here