Τον αποκλεισμό της Hard Rock από τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση άδειας καζίνο στο Ελληνικό εισηγείται η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).

Έπειτα από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Ε.Π., προκειμένου να λάβει οριστική απόφαση επί των νομιμοποιητικών εγγράφων που κατέθεσαν οι Mohegan Gaming & Entertainment – ΓΕΚΤΕΡΝΑ και Hard Rock International και έχοντας ήδη παραλάβει την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας, το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Π. καλείται να λάβει τις οριστικές αποφάσεις για την εγκυρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων.

Έτσι λοιπόν, με βάση όλα όσα έχουν γίνει γνωστά, η Επιτροπή Διενέργειας έχει εισηγηθεί τον αποκλεισμό της Hard Rock από τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, λόγω σοβαρότατων ελλείψεων και παρατυπιών στον φάκελο των νομιμοποιητικών εγγράφων που δεν επιδέχονται θεραπείας.

Πρέπει να τονιστεί πως στην απόφαση της εισήγησης υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στις Mohegan Gaming & Entertainment – ΓΕΚΤΕΡΝΑ και Hard Rock International, καθώς ο αποκλεισμός αφορά μόνο την Hard Rock International.

Εάν τελικώς επιβεβαιωθεί ο αποκλεισμός της Hard Rock, το ενδιαφέρον για την έκβαση του διαγωνισμού μεταφέρεται στο σκέλος της αντίδρασης του αμερικανικού ομίλου. Εκπρόσωποί της αμερικανικής εταιρείας έχουν απειλήσει δημοσίως με προσφυγές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Σε περίπτωση που κατατεθεί προσφυγή κατά της απόφασης της ΕΕΕΠ, προβλέπεται πως θα εξετασθεί σε διάστημα ενός μηνός από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Υποθέσεων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here