Εκτός στόχων έχουν βγει 10 από τις 15 τιτλοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, υποαπόδοση που «χτυπάει» τα business plans των servicers και διατηρεί σε επιφυλακή το δημόσιο, καθώς οι τιτλοποιήσεις στηρίχθηκαν στις κρατικές εγγυήσεις. Η υστέρηση στην επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί στα business plans αποδίδεται στους εξής παράγοντες:

Πρώτον, στις συνέπειες της πανδημίας αλλά και της ενεργειακής κρίσης στην υλοποίηση των πλειστηριασμών. Βέβαια, το πρόβλημα της υστέρησης των εσόδων από τους πλειστηριασμούς/ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων είναι, σύμφωνα με πηγές του κλάδου, πιο βαθύ. Κι αυτό διότι η πλειονότητα των πλειστηριασμών που διενεργούνται κρίνονται άγονοι και οι επαναλήψεις τους οδηγούν στην πώληση με χαμηλότερο τίμημα.

Δεύτερον, στην έλλειψη διατηρήσιμων σε βάθος χρόνου ρυθμίσεων. Το σκέλος των ρυθμίσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποτελούν για τις μεγάλες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων τον βασικό κορμό των business plans. Η στρατηγική στις ρυθμίσεις αναμένεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να αναπροσαρμοστεί με στόχο την εφαρμογή πιο «έξυπνων» τύπων τακτοποίησης οφειλών που θα ανταποκρίνονται στις οικονομικές δυνατότητες των δανειοληπτών.

Οι στόχοι των business plans σώθηκαν εν μέρει από τις πωλήσεις δανείων στις οποίες προχώρησαν οι εταιρείες το προηγούμενο χρονικό διάστημα. «Παρά τις όποιες πωλήσεις, οι στόχοι συνεχίζουν να υπολείπονται. Ωστόσο εκτιμούμε ότι εργαλεία όπως ο Εξωδικαστικός, κυρίως όμως η νέα γενιά ρυθμίσεων που ετοιμάζουν οι servicers θα ισορροπήσουν την κατάσταση», αναφέρει πηγή του κλάδου.