Δέκα συναλλαγές «κόκκινων» δανείων έχουν σε εκκρεμότητα οι τράπεζες. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι τρεις τιτλοποιήσεις (Frontier ΙΙ από την Εθνική Τράπεζα, Sunrise III από την Τράπεζα Πειραιώς και Solar, η κοινή τιτλοποίηση και των “4”) για τις οποίες, όπως σημείωσε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), κ. Γιάννης Στουρνάρας, μολονότι έχει υποβληθεί αίτηση ένταξης στον «Ηρακλή» καμία δεν έχει ακόμα εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή του προγράμματος.

Πιο αναλυτικά:

Η Alpha Bank «τρέχει» το project Hermes. Πρόκειται για ένα χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων από δάνεια ή/και πιστώσεις προς µεγάλες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις, λογιστικής αξίας περίπου 254 εκατ. ευρώ, για το οποίο φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με την Davidson Kempner. Παράλληλα, εντός του 2023 αναμένεται να κλείσει η συναλλαγή για το χαρτοφυλάκιο leasing, λογιστικής αξίας 64 εκατ. ευρώ, με τις πληροφορίες να θέλουν την Bain Capital να είναι ο προτιμητέος επενδυτής, ενώ το α’ τρίμηνο του ίδιου έτους εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί και η πώληση µεµονωµένων δανείων, λογιστικής αξίας 18 εκατ. ευρώ, καθώς η τράπεζα ήδη βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις. 

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δρομολογήσει την πώληση των χαρτοφυλακίων Eagle, Navy&White και Thea, συνολικής λογιστικής αξίας 42 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνουν επιχειρηματικά δάνεια. 

Τέλος, η Εθνική Τράπεζα εκτιμά πως το πρώτο εξάμηνο του 2023 θα έχει ολοκληρώσει τη διάθεση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μέσω i) της πώλησης μετοχών της Probank Leasing Α.Ε. και ii) της πώλησης χαρτοφυλακίου χρηματοδοτικών μισθώσεων της τράπεζας (πρώην FBB) και της πώλησης χρηματοδοτικών μισθώσεων της NBG Leasing Α.Ε. (project Pronto) με συνολική λογιστική αξία προ προβλέψεων 52 εκατ. ευρώ.