Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εκτιμά ότι για την προληπτική εποπτεία των τραπεζών το 2019 θα δαπανηθούν 559 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τα συνολικά τέλη θα ανέλθουν σε 576 εκατ. ευρώ για να καλυφθεί το έλλειμμα ύψους 15,3 εκατ. ευρώ που μεταφέρθηκε από το 2018, καθώς και λόγω προσαρμογών επιμέρους τελών, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, οι οποίες οφείλονται σε μεταβολές τραπεζικών δομών.

Οι τράπεζες που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ θα καταβάλουν το 91% των τελών και το υπόλοιπο 9% θα καταβληθεί από τράπεζες που εποπτεύονται έμμεσα από την ΕΚΤ.

Η αύξηση του εκτιμώμενου κόστους (από 502,5 εκατ. ευρώ το 2018 σε 559,0 εκατ. ευρώ το 2019) αντανακλά κυρίως αυξήσεις του προσωπικού τραπεζών που μετέφεραν την έδρα τους ή επεκτάθηκαν λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit) και τις αντίστοιχες προπαρασκευαστικές αξιολογήσεις. Επιπλέον, η ΕΚΤ διενεργεί επί του παρόντος συνολική αξιολόγηση έξι Βουλγαρικών τραπεζών με σκοπό τη διενέργεια διαπραγματεύσεων για τη σύναψη στενής συνεργασίας με τη Βουλγαρία. Επίσης, η αναδιάρθρωση του τομέα των συνεταιριστικών τραπεζών στην Ιταλία θα οδηγήσει σε πρόσθετο κόστος.

Τα συνολικά εκτιμώμενα τέλη για το 2019 (576 εκατ. ευρώ) είναι σημαντικά υψηλότερα από τα εκτιμώμενα τέλη για το 2018 (474,8 εκατ. ευρώ). Αυτό είναι συνέπεια εκ των προτέρων τιμολογήσεων με βάση το εκτιμώμενο κόστος. Τα προηγούμενα έτη η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ μετέφερε πλεονάσματα από προηγούμενα έτη (τα οποία μείωναν το συνολικό τέλος), ενώ το 2018 έληξε με έλλειμμα 15,3 εκατ. ευρώ το οποίο ενσωματώνεται στην εκτίμηση εποπτικού τέλους για το 2019.

Οι τράπεζες θα λάβουν τη σχετική ειδοποίηση καταβολής τέλους τον Οκτώβριο του 2019. Επί του παρόντος βρίσκεται σε εξέλιξη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το πλαίσιο των εποπτικών τελών, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης σε εκ των υστέρων τιμολόγηση (αντί εκ των προτέρων).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here