Το περιβάλλον, διεθνές και εσωτερικό, δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού στην ευρωζώνη, η γεωπολιτική αστάθεια, οι εκλογές στις 6-9 Ιουνίου δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Τουναντίον.

Επιπροσθέτως, μέσα στο 2024, η ΕΚΤ θα αποσύρει περί τα 800 δισ. από την αγορά (πολλαπλάσια η μόχλευσή τους), με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει και για την ελληνική οικονομία και το εγχώριο banking.

Πρακτικά, σε περιβάλλον κόστους χρήματος 4%-3%, ο ρυθμός ανάπτυξης, ακόμη και με το θετικό σενάριο του 2,9% (βάσει του προϋπολογισμού), θα υπολείπεται, ενώ στο ενδεχόμενο ενός 1,9% θα είναι σχεδόν στο ήμισυ. Σε αυτά εάν προστεθεί το ανοιχτό πρόβλημα της απαίτησης λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας, γίνεται κατανοητή η επιφυλακτική στάση του SSM στη διανομή μερίσματος από τις τράπεζες. Συνεπώς, μέρισμα από τα κέρδη του 2023 θα διανεμηθεί φέτος, αλλά ο πήχης θα είναι πολύ χαμηλότερος. Πόσο; Αυτό θα το γνωρίζει η κοινότητα το αμέσως επόμενο διάστημα. 

Aπό ΧΡΗΜΑ WEEK