της Ελενας Ερμείδου

Ουσιώδη σημασία για την διασφάλιση αποτελεσματικού συστήματος διακυβέρνησης των ΤΕΑ είναι η σωστή διαχείριση των κινδύνων για την προστασία των δικαιούχων, ωστόσο για να γίνει αυτό πρέπει να αναγνωριστούν οι κίνδυνοι.

Η Ιδία Αξιολόγηση Κινδύνων παρακολουθεί τη διαχείριση και την έκθεση βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα ΤΕΑ και καταλήσει σε εκτιμήσεις για την μελλοντική τους κατάσταση

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στην ημερίδα της Πειραιώς Asset Management για  τα Επαγγελματικά Ταμεία: τα ΤΕΑ πρέπει να καταρτίζουν και να τηρούν δήλωση ανοχής κινδύνου στην οποία καθορίζονται τα συνολικά επίπεδα ανοχής στον κίνδυνο, τα όρια αυτής της ανοχής για κάθε σχετική και ουσιαστική κατηγορία κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχέσεις μεταξύ αυτών των κατηγοριών κινδύνου.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων:

  • εντοπίζονται οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται,
  • πιθανή συγκέντρωση κίνδυνων, διερευνάται η εφαρμογή πολιτικών αντιστάθμισης,
  • διερευνάται η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων τους,
  • αξιολογείται το ύψος των χρηματοδοτικών αναγκών τους,
  • εξετάζεται η επίπτωση υποθετικών σεναρίων στη χρηματοοικονομική κατάσταση τους,
  • εξετάζεται η επίπτωση πιθανού σχήματος αντασφάλισης.

Η γενική προσέγγιση είναι ότι κάθε ΤΕΑ πρέπει να αναπτύξει τις δικές του διαδικασίες, χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους, ανάλογα με την οργανωτική του δομή και το σύστημα διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζει, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των εγγενών κινδύνων.

Get Free Email Updates!

Εγγραφείτε δωρεάν στο newsletter του banks.com.gr

Δέχομαι να αποθηκευθεί το e-mail μου στο σύστημα αποστολής newsletter.

Το e-mail σας δε θα δοθεί ποτέ σε τρίτους. Μπορείτε να απεγγραφείτε όποτε επιθυμείτε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here