Στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγορά Ιδίων Μετοχών, στις 2 Νοεμβρίου, ο ΟΤΕ αγόρασε 99.761 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €9,7135 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €969.030,47, ανεβάζοντας το ποσοστό ιδίων μετοχών του σε 2,002%.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 02/11/2018, αγόρασε 99.761 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €9,7135 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €969.030,47 σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 9.813.991 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,002% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here