της Κυρέλας Πέτρου

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί έννοια-«κλειδί» στην εποχή μας και ταυτόχρονα απαραίτητη προϋπόθεση για τη μελλοντική ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τον ρόλο τους σε σχέση με την κοινωνία και το περιβάλλον, αναλαμβάνοντας ενεργή δράση σε όλα τα επίπεδα, καθώς κρίνονται, πλέον, όχι μόνο με βάση οικονομικά αποτελέσματα ή την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, αλλά και με βάση περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια.

Όπως αναφέρεται από το CSR Hellas, σήμερα οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν μέσα σε ευμετάβλητα πλαίσια και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως είναι οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι, οι τοπικές κοινότητες κ.ά., απαιτούν από αυτές να λειτουργούν με υπευθυνότητα και διαφάνεια, ενώ η απαίτηση για κερδοφορία και οικονομική ευρωστία παραμένει εξίσου ως προτεραιότητα.

Ολοένα και περισσότερο οι επιχειρήσεις –ανεξάρτητα από το μέγεθός τους– αναγνωρίζουν την αυξανόμενη σημασία της φήμης τους και των κινδύνων που την επηρεάζουν, ενώ αποδέχονται τη σημασία και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών. Δέχονται, δηλαδή, ότι η εφαρμογή της υπευθυνότητάς τους στην πράξη, που περιλαμβάνει τη σχέση τους με τους εργαζομένους τους και την κοινότητα στην οποία λειτουργούν, είναι πλέον πιο σημαντική από ό,τι στο παρελθόν.

Πολύ περισσότερο από την όποια ανταπόκρισή τους σε νομικά πλαίσια και σε πιέσεις των καταναλωτών, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εφαρμόζουν έναν νέο τρόπο διεξαγωγής των επιχειρηματικών τους συναλλαγών. Έναν τρόπο που προχωρά πέρα από τη φιλανθρωπία και την απλή δωρεά ή χορηγία του παρελθόντος και περιλαμβάνει ευθύνη για το περιβάλλον, εφαρμογή καλύτερων εργασιακών πρακτικών, φροντίδα για τις τοπικές κοινότητες και αναγνώριση ότι η επιτυχία τους δεν εξαρτάται μόνο από την ποιότητα ή την τιμή των προϊόντων τους, αλλά και από το πώς συνολικά αλληλοεπιδρούν με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, ως ζωντανά κύτταρα ενός ευρύτερου συνόλου.

Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) είναι δυναμική και εξελίσσεται συνεχώς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της ανανεωμένης στρατηγικής της για την ΕΚΕ, που δημοσιοποίησε το 2011, την ορίζει ως «ευθύνη των επιχειρήσεων για την επίδραση που έχουν στην κοινωνία».

Δέκα χρόνια νωρίτερα, το 2001, στην Πράσινη Βίβλο, που αποτέλεσε την πρώτη ανακοίνωση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ, την όριζε αναλυτικότερα ως «έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη».

Μέσα σε αυτά τα δέκα χρόνια, αλλά και σε όσα έχουν ακολουθήσει, έχουν σημειωθεί πολλές αλλαγές, τόσο στις οικονομικές όσο και στις κοινωνικές συνθήκες, με αποτέλεσμα θέματα και αντιλήψεις επιχειρήσεων και κοινωνιών να έχουν διαφοροποιηθεί.

Ανεξάρτητα, ωστόσο, από την προέλευσή τους, η ΕΚΕ ενσωματώνει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά:

 • Aυτοδέσμευση των ίδιων των επιχειρήσεων
 • Διάρκεια και συνέχεια στην εφαρμογή της
 • Συσχέτιση με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και, εντέλει, οικονομικά θέματα
 • Συμπερίληψη τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης
 • Αλληλοτροφοδότηση με το στρατηγικό επιχειρηματικό μοντέλο
 • Διασύνδεση με τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης με υπεύθυνο τρόπο.

Σύμφωνα με τις αρχές του CSR Hellas: «Η έννοια της ΕΚΕ περικλείει την ευθύνη κάθε επιχείρησης ή οργανισμού απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία επηρεάζει ή επηρεάζεται από αυτά μέσα από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. H εταιρική κοινωνική ευθύνη ενδιαφέρει όλους μας, γιατί αντανακλά τις βασικές αρχές της κοινωνίας στην οποία θα θέλαμε να ζούμε».

Παρακάτω, στελέχη κορυφαίων επιχειρήσεων, που έχουν διακριθεί για τις πρακτικές τους στους τομείς ΕΚΕ και ESG (Environmental, Social and Governance), καταθέτουν απόψεις και συμπεράσματα από την εμπειρία τους στον τομέα αυτό.

Αλεξία Μαχαίρα

Sustainable Retail & Corporate Communication Manager, ΑΒ Βασιλόπουλος

Η κ. Αλεξία Μαχαίρα, Sustainable Retail & Corporate Communication Manager, ΑΒ Βασιλόπουλος, αναφέρει: «Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα δημιουργεί αξία και μάλιστα πολλαπλασιαστική. Παραγωγή αξίας σημαίνει ουσιαστική ανάπτυξη για όλους.

Σήμερα, ο ρόλος των επιχειρήσεων έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία και νέο περιεχόμενο, που ενέχει ευθύνη. Οι εταιρείες, πλέον, καλούνται να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να συνεισφέρουν απτά στην κοινωνία, στηρίζοντας την οικονομία και τη χώρα μέσα από στρατηγικές επιλογές βιώσιμης ανάπτυξης.

Η βιώσιμη ανάπτυξη για εμάς μεταφράζεται σε υπεύθυνο επιχειρείν σε κάθε άξονα λειτουργίας μιας επιχείρησης και ειδικά σε ό,τι αφορά στη διεύρυνση του κοινωνικού της αποτυπώματος».

Τι σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη για την εταιρεία σας;

Ογδόντα χρόνια τώρα, έχουμε μάθει να λειτουργούμε για το όφελος των πελατών μας, να εξελισσόμαστε μαζί τους και παράλληλα να ακούμε τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό για εμάς μεταφράζεται σε δέσμευση και πράξεις ευθύνης τόσο προς την εσωτερική μας λειτουργία και τους ανθρώπους μας όσο και προς την κοινωνία και το περιβάλλον.

Για εμάς στην ΑΒ Βασιλόπουλος, είναι σημαντικό να συμβάλουμε στη μετάβαση προς μια βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, στην ανάπτυξη της οικονομίας, στην προστασία του πλανήτη, αλλά και στην ουσιαστική επίλυση ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία.

 Σε ποιους τομείς επικεντρώνονται οι δράσεις ΕΚΕ και ESG της ΑΒ Βασιλόπουλος; Ειδικότερα, αναφέρετε τομείς στους οποίους εστιάζεται η πολιτική σας σε ό,τι αφορά την ΕΚΕ και τις κύριες δράσεις σας.

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος επιδιώκουμε να προσαρμοζόμαστε στις νέες ανάγκες σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους, τα προϊόντα και το περιβάλλον. Στηρίζουμε τους ανθρώπους μας με πακέτα αμοιβών-παροχών και εκπαίδευσης που είναι από τα καλύτερα στην αγορά, ενώ είμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη με προγράμματα σίτισης και υποστήριξης, με σταθερές και μακροχρόνιες συνεργασίες (Τράπεζα Τροφίμων, Μπορούμε, Ινστιτούτο Prolepsis) και εθελοντική συνεισφορά με την Ημέρα Εθελοντισμού.

Για τα προϊόντα, δείχνουμε τη μέριμνά μας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Συνεργαζόμαστε με περισσότερους από 1.500 παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα, ενώ συμβάλλουμε στη βελτιστοποίηση της παραγωγής προάγοντας την Αγροδιασφάλιση (ενίσχυση βιωσιμότητας), με καινοτόμα προγράμματα όπως η Υπεύθυνη Υδατοκαλλιέργεια (συνεργασία με το WWF και τη «Νηρεύς») και το πρωτοποριακό πρόγραμμα Ευφυούς Γεωργίας (συνεργασία με Αμερικανική Γεωργική Σχολή και Ίδρυμα Μποδοσάκη).

Τέλος, για τον πλανήτη μας, περιορίζουμε διαρκώς το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Σε σχέση με το 2008 μάλιστα έχουμε μειώσει πάνω από 50% το ανθρακικό μας αποτύπωμα, ενώ η κατανάλωση ενέργειας έχει μειωθεί πάνω από 25%. Προς όφελος των μελλοντικών γενιών, φέτος δεσμευτήκαμε να περιορίσουμε τη σπατάλη τροφίμων και τη χρήση πλαστικού κατά 50% έως το 2025.

Παράλληλα, χαράζουμε νέους δρόμους στον κλάδο, μέσα από εγχειρήματα με μετρήσιμα αποτελέσματα. Είμαστε η πρώτη και η μοναδική αλυσίδα σουπερμάρκετ στην Ευρώπη με ατομικό σύστημα ανακύκλωσης (88 Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης), δημιουργήσαμε το πρώτο Κινητό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης για την εκπαίδευση μικρών και μεγάλων στην ανακύκλωση, ενώ φέραμε το πρώτο πράσινο φορτηγό στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια που μεταφέρει τα προϊόντα μας.

Στη Σταμάτα, φτιάξαμε το πρώτο πράσινο σουπερμάρκετ στην Ελλάδα, με διεθνή πιστοποίηση Bream και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%, ενώ τρία καταστήματά μας (Σταμάτα, Εθνική και Ελληνικό) διαθέτουν φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Ρόζα Τσιριγώτη

Guest Relations & Corporate Social Responsibility Manager, NJV Athens Plaza

Η κ. Ρόζα Τσιριγώτη, Guest Relations & Corporate Social Responsibility Manager, NJV Athens Plaza, δηλώνει: «Τo αναπτυξιακό μοντέλο του μέλλοντος συνδέεται με την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα που ονομάζεται “κυκλική οικονομία”.

Για το ξενοδοχείο μας, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μια δυναμική ισορροπία μεταξύ της ποιότητας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία δεν αποσκοπεί στη διατήρηση ενός “status quo”, αλλά αντιθέτως κινείται προς την κατεύθυνση της αλλαγής, αναγνωρίζοντας ότι η κοινωνία βρίσκεται σε διαρκή κίνηση.

Μέσω των πολιτικών μας επιδιώκουμε τον συνδυασμό αυτών των διαστάσεων, με στόχο τη δημιουργία αξίας σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Βάσει αυτών, στο NJV Athens Plaza, λειτουργώντας υπεύθυνα, επιτυγχάνουμε τους στόχους μας, ακολουθώντας την αειφόρο προσέγγιση στη λειτουργία μας.

Η βαρύτητα που δίνει το ξενοδοχείο στη βιώσιμη ανάπτυξη αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αποτελεί το πρώτο ξενοδοχείο μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού στην Ευρώπη. Η πρωτοπόρα αυτή κίνηση επιβεβαίωσε τη διαρκή δέσμευσή μας να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συμβολή του τουρισμού στη μείωση της φτώχειας».

 Ποια εκτιμάτε ότι είναι η σπουδαιότητα της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας ως μοχλός ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις και για την οικονομία συνολικά;

Σε μια εποχή ραγδαίων κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων, ο τρόπος που θα επιλέξουν οι επιχειρήσεις να ενεργήσουν ως προς την ευθύνη τους απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξή τους όσο και στην οικονομία γενικότερα.

Οι επιχειρήσεις κρίνονται, πλέον, όχι μόνο με βάση οικονομικά αποτελέσματα ή την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, αλλά και με βάση περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια.

Μια επιχείρηση ενεργός πολίτης, που θέτει την εταιρική υπευθυνότητα στην καρδιά της φιλοσοφίας της, γίνεται καλύτερα αποδεκτή από το ευρύτερο σύνολο, γεγονός που επηρεάζει θετικά τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Στο NJV Athens Plaza, αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και ανταποκρινόμαστε δυναμικά στα διεθνή και εγχώρια πρότυπα της υγιούς επιχειρηματικότητας. Ένας βασικός πυλώνας στον οποίο εστιάζεται η εταιρική μας υπευθυνότητα είναι η στήριξη, η προαγωγή της ποιότητας ζωής και η αειφόρος ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργούμε.

Σε ποιους τομείς επικεντρώνονται οι δράσεις ΕΚΕ και ESG του NJV Athens Plaza;

Οι τομείς στους οποίους εστιάζεται η στρατηγική για την εταιρική υπευθυνότητα του ξενοδοχείου είναι:

 • Ο σεβασμός στο ανθρώπινο δυναμικό, μέσω κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών που διασφαλίζουν την ικανοποίηση των εργαζομένων, την υγεία και ασφάλειά τους, την εκπαίδευση και την ίση μεταχείρισή τους.
 • Η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε επισκέπτη.
 • Η προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, μέσω της υλοποίησης μιας σειράς δράσεων για τη διάδοσή του στους επισκέπτες του.
 • Η κοινωνική δράση, με βασική αρχή τη συνεργασία και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας εντός της οποίας δρούμε και η συμβολή μας στην κοινωνική ευημερία και στην προστασία ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
 • Η αναγνώριση της σπουδαιότητας που έχει η προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων ανακύκλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας, μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Γιώργος Τσαπρούνης

Ανώτερος Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων, Wind Ελλάς

O κ. Γιώργος Τσαπρούνης, Ανώτερος Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων, Wind Ελλάς, τονίζει: «Για τη Wind Ελλάς, η εταιρική υπευθυνότητα είναι μέρος του DNA της, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε επιχειρηματική της δραστηριότητα την κοινωνία, το περιβάλλον, την αγορά και τους εργαζομένους της.

Πέρα από την ηθική δέσμευσή της, η υπεύθυνη επιχειρηματική της δράση αποτελεί και επένδυση. Επένδυση κοινωνική και οικονομική, σε ένα μέλλον που θέλουμε και οφείλουμε να οικοδομήσουμε για εμάς αλλά και για τις ερχόμενες γενιές.

Μέσα από την ευρύτερη επιχειρησιακή της στρατηγική διαμορφώνει και προωθεί ένα σύστημα αξιών, δεσμεύσεων και συμπεριφορών που ανταποκρίνεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, τη δύναμη του σύγχρονου κόσμου, όπου τα πάντα είναι δίκτυο, και όταν έχεις δίκτυο, μπορείς να κάνεις τα πάντα.

Προς αυτήν την κατεύθυνση και έχοντας ως μήνυμα το «Ερχόμαστε κοντά», η Wind κάνει πράξη τη διαχρονική της δέσμευση –ως πάροχος υψηλής τεχνολογίας– για ισότιμη πρόσβαση όλων των Ελλήνων στις απεριόριστες δυνατότητες της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών.

Με τον πλήρη εκσυγχρονισμό των υποδομών της και την επέκταση του δικτύου 4G, επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό όλης της χώρας. Ταυτόχρονα, φανερώνει το κοινωνικό της πρόσωπο, με τα ακριτικά νησιά να βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας που ακολουθεί.

Θέλοντας να ανήκει στους πρωταγωνιστές που συνεισφέρουν έμπρακτα στην ανάπτυξη του τόπου και αντεπεξέρχονται αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα, η Wind έχει ήδη ενσωματώσει στη στρατηγική της τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης –και αρκετούς υποστόχους– που θέτει η Ατζέντα 2030.

Λαμβάνει υπόψη της την κοινωνία και αξιολογεί τις ευκαιρίες, αλλά και τους κινδύνους, που υπάρχουν στο περιβάλλον μας. Στηρίζει την κοινωνία τόσο με πόρους όσο και με δράσεις πολλαπλού χαρακτήρα, συμβάλλοντας έτσι στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου και την αύξηση της συμμετοχικότητας.

Σήμερα, η εταιρική κοινωνική ευθύνη θεωρείται, πλέον, σημαντική για τις περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη σε ικανοποιητικό βαθμό από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η ΕΚΕ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται απλά ως ένα πρόσθετο κόστος από τις επιχειρήσεις, αλλά ως επένδυση με συγκεκριμένους στόχους, μετρήσιμα αποτελέσματα και οφέλη, που αφορούν τόσο στην ίδια την επιχείρηση όσο και στο κοινωνικό σύνολο».

Έφη Κουτσουρέλη

Αντιπρόεδρος ΔΣ, Quest Συμμετοχών

Η κ. Έφη Κουτσουρέλη, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Quest Συμμετοχών, Πρόεδρος, Επιτροπή ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης, επισημαίνει: «Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η βιώσιμη ανάπτυξη εντάσσονται στη στρατηγική του Ομίλου Quest και είναι εμφανείς στην εταιρική του διακυβέρνηση, η οποία ενισχύει τις συλλογικές αποφάσεις, τη διαφάνεια και την υπεύθυνη λειτουργία των εταιρειών.

Αποτυπώνουμε το όραμά μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο τρίπτυχο “Τεχνολογία-Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα”. Με αυτό ως πυξίδα, οι εταιρείες τεχνολογίας του ομίλου σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις που διασυνδέουν την τεχνολογία με την εκπαίδευση, καλλιεργούν τις ψηφιακές δεξιότητες και στηρίζουν την προσέλκυση ταλέντων στον χώρο της τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα υποτροφιών Mind the <code>, που παρέχει σε νέους ανθρώπους επίκαιρη γνώση γύρω από τις τεχνολογίες προγραμματισμού Java και .NET, ενώ στη συνέχεια δίνει τη δυνατότητα εργασίας στις εταιρείες του ομίλου.

Κορωνίδα των δράσεών μας είναι το IQbility, ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη startup εταιρειών, που στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη συγκράτηση της διαρροής πνευματικού κεφαλαίου στο εξωτερικό.

Παράλληλα, η ACS συνεργάζεται σε σταθερή βάση με ΜΚΟ, των οποίων το έργο βοηθά οικογένειες και προσφορά σε συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν έκτακτες ανάγκες».

Ποια εκτιμάτε ότι είναι η σπουδαιότητα της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας ως μοχλός ανάπτυξης;

Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα είναι εξαιρετικά σημαντική σήμερα, καθώς καλούμαστε να αντιληφθούμε τις νέες ανάγκες όπως αυτές διαμορφώνονται και να προσαρμοστούμε σε νέα δεδομένα, βάσει των οποίων η ανάπτυξη του «σήμερα» δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος των επόμενων γενεών.

Η επιχειρηματική μας λειτουργία, εκτός από το να ικανοποιεί τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, οφείλει να αποδίδει όφελος, εκτός από την ίδια την οικονομία, και στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Μέσα από τη βιώσιμη ανάπτυξη κατανοούμε καλύτερα την ευρύτερη εικόνα, αναγνωρίζουμε ότι είμαστε μέρος ενός ευρύτερου συνόλου που χρειάζεται τη συνετή προσπάθεια όλων για να ευημερήσει. Και προς αυτήν την κατεύθυνση προχωράμε.

Αγγελική Παπαδοπούλου

Corporate Affairs Director, Stoiximan

Η κ. Αγγελική Παπαδοπούλου, Corporate Affairs Director, Stoiximan, σημειώνει: «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Ήδη από το 2011, ο ορισμός της εταιρικής υπευθυνότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλά για “την ευθύνη μιας επιχείρησης σχετικά με την επίδραση που έχει στην κοινωνία”. Αυτό προϋποθέτει ανάλυση του τρόπου που η κάθε επιχείρηση αλληλεπιδρά με τις τοπικές κοινότητες και, κατά συνέπεια, μέτρα για την ελαχιστοποίηση –στο μέτρο του δυνατού– των αρνητικών επιπτώσεων και βελτιστοποίηση των θετικών.

Σε αυτό το σημείο υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία με αμοιβαίο όφελος για όλους: η επιχείρηση, ως ζωντανός οργανισμός, εμπεριέχει τεχνογνωσία, εξειδίκευση, ανάπτυξη που μπορεί να αξιοποιηθεί με χαμηλό κόστος και υψηλή ωφέλεια για την κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιείται, στην κοινωνία όπου οι άνθρωποί της ζουν και εργάζονται».

Σε ό,τι αφορά τους τομείς στους οποίους εστιάζουν οι δράσεις ΕΚΕ και ESG της Stoiximan, η κ. Παπαδοπούλου, αναφέρει: «Στη Stoiximan λέμε ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι περισσότερο από αυτό που κάνουμε, είναι αυτό που είμαστε. Και είμαστε η κορυφαία εταιρεία GameTech στην Ελλάδα και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη, με διεθνείς πλέον διακρίσεις στον κλάδο για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε την επιχειρηματική μας δράση. Έτσι, εστιάσαμε στους τομείς που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τη δραστηριότητά μας: Τεχνολογία και Άνθρωπος, Υπεύθυνο Παιχνίδι, Αθλητισμός. Σε αυτό το πλαίσιο, υλοποιούμε από το 2017 το πρόγραμμα “Μικροί Ήρωες”, που στόχο έχει να παρέχει εκπαιδευτικές εμπειρίες σε παιδιά από απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές, δίνοντάς τους το κίνητρο και την έμπνευση να γίνουν οι “Ήρωες του Αύριο”.

Σε αυτήν την οργανωμένη δράση έχουμε μαζί μας μεγάλους αθλητές ως πρεσβευτές του προγράμματος, όπως ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Σπύρος Γιαννιώτης και η Βασιλική Μιλλούση. Η πρωτοβουλία έχει, μέχρι σήμερα, αγγίξει περισσότερα από 26.000 παιδιά και συνεχίζουμε για ακόμη περισσότερα.

Παράλληλα, αξιοποιώντας τη μεγάλη μας ανάπτυξη, που μας καθιστά έναν ιδιαίτερα ελκυστικό εργοδότη, λανσάραμε την πρωτοβουλία “Try this at home”, που παρέχει μια σειρά από σημαντικές παροχές στους Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό και θα αποφασίσουν να επιστρέψουν για να συνεχίσουν την καριέρα τους μαζί μας.

Τέλος, πρόσφατα, ξεκινήσαμε και την ομάδα εθελοντισμού των εργαζομένων μας: οι GAIMERS είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρικές ομάδες εθελοντών με 166 μέλη και έχουν ξεκινήσει δυναμικά αυτό που λέει και το όνομά τους: ένα παιχνίδι για καλό σκοπό.

Με αυτό το συνολικό πλάνο αγγίζουμε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που σχετίζονται με την Απασχόληση (Στόχος 8), την Εκπαίδευση (Στόχος 4) και την Υγεία (Στόχος 3)».

 

____________________________________________________________

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε πρόσφατα το CSR Hellas, τριάντα τέσσερις (34) CEOs επιχειρήσεων από την Ελλάδα –μέλη του CSR Hellas– θα συμμετέχουν στη μεγαλύτερη πρωτοβουλία υποστήριξης ενός βιώσιμου μέλλοντος που έχει γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον ιδιωτικό τομέα.

Πανευρωπαϊκά, περισσότεροι από 370 διευθύνοντες σύμβουλοι δηλώνουν πως είναι έτοιμοι να δράσουν από κοινού για μια βιώσιμη Ευρώπη μέχρι το 2030, την ώρα που 149 ευρωπαϊκοί κλαδικοί φορείς πιέζουν για μια νέα, φιλόδοξη επιχειρηματική στρατηγική για την Ευρώπη, ενώ παράλληλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ φαίνεται να είναι έτοιμα να ενστερνιστούν μια πράσινη προσέγγιση σε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων τους.

Το 2020, το CSR Europe θα καλέσει όλους τους διαμορφωτές πολιτικής, μαζί με τους εκπροσώπους επιχειρήσεων και κλαδικών φορέων, προκειμένου να αναζητήσουν και να προτείνουν λύσεις που θα οδηγήσουν σε ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό, αλλά και διεθνές επίπεδο.

Οι υπογράφοντες CEOs, που προέρχονται από όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη, δηλώνουν έτοιμοι να δράσουν για να επιταχύνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή και να δημιουργήσουν ευημερία χωρίς αποκλεισμούς.

………………………..

Περιοδικό Χρήμα, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2019

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here